مکانیزم قیمت گذاری خودرو تغییر می کند

عضو ناظر شورای رقابت گفت : انتظار می رود که رکود بازار که در اثر بی تدبیری برخی از آقایان حادث شده با شکست انحصار از بین رفته و مسائل و مشکلات موجود در صنعت و بازار خودرو حل شود.

محمد علی مددی در گفتگو با خبر خودرو افزود : در جلسه این هفته شورای رقابت ، قرار است تا در خصوص مصوبات و قوانین جدید شورا و همچنین مکانیزم قیمت گذاری خودرو بحث و بررسی صورت گیرد.

وی تصریح کرد : با توجه به مسئولیت شورای رقابت درخروج انحصار از صنعت خودرو، مقرر گردید تا بحث مکانیزم قیمت گذاری خودرو مجددا درجلسه آتی شورای رقابت مطرح و در راستای مکانیزم قیمت گذاری و نحوه دستورالعمل و نظارت براجرای قوانین ، شورا مصوباتی را داشته باشد.

وی تاکید کرد: در راستای مشکلاتی چون عدم اجرای قوانین و مکانیزم قیمت گذاری توسط شرکتهای خودروساز و عدم نظارت دستگاههای نظارتی  و ازسویی دخالت دولتمردان نسبت به وظایف ذاتی شورای رقابت، مقررگردید تا جریان قیمت گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.

وی اظهارداشت: البته دولتمردان متقاعد شدن که جریانات انحصاری باید در کانال قانونی شورای رقابت مطرح شود و باید مدیران عامل شرکتهای خودروساز نیز همکاری ها لازم را داشته باشند چرا که مردم انتظار دارند شرکتها در یک چارچوب قانونی و مدون که شورای رقابت است حرکت شود.

وی گفت: شورای رقابت در راستای بررسی و با هماهنگی قطعه سازان و کارشناسان صنعت خودرو و در نظر گرفتن درصدی سود برای شرکتها ، مکانیزم جدید قیمت گذاری را ارائه خواهد کرد و شرکتها نیز باید از این مساله تبعیت نمایند.

نظرات شما

×

Comments are closed.