موضوع کيفيت درهمايش بين المللي صنعت خودرو مغفول نماند

رييس سازمان ملي استاندارد ايران با تاکيد براينکه کيفيت بايد محور اصلي دومين همايش بين المللي صنعت خودرو باشد گفت:

در اين همايش نبايد تنها به معرفي خودروها پرداخت بلکه بايد به شناسايي و معرفي کيفيت خودروها و نحوه دستيابي به اين کيفيت اقدام کرد و در اين راستا سازمان استاندارد آمادگي همکاري دارد.‏
نيره پيروزبخت در گفت و گو با ايرنا با تاکيد براينکه در اين همايش خودروسازان خارجي با رعايت شاخص کيفيت به معرفي و شناساندن خود بپردازند، افزود: به روز شدن استانداردها در حوزه خودرو تنها تغيير در اسناد و نوشته ها نيست بلکه بايد چگونگي اجراي آنها را در دستور کار قرار داد.‏
وي اضافه کرد: هم اکنون سازمان ملي استاندارد اين دو فرآيند را دنبال مي کند يعني هم بدنبال به روزساني اسناد استاندارد است و هم آنکه نتايج آزمايشگاه ها، کنترل ها و گواهي هايي که از خارج از کشور مي پذيريم را بررسي و به روز مي کنيم.‏
پيروزبخت با بيان اينکه پيشگام شدن خودروسازان داخلي براي برگزاري همايشي با حضور خودروسازان مطرح جهان، از اهميت قابل توجهي برخوردار است، گفت: به طور قطع ارتقا کيفيت محصولات توليدکنندگان داخلي زماني رخ مي دهد که تمام تامين کنندگان و ارايه دهندگان خدمات اعم از قبل و بعد از توليد، محصولات و خدمات خود را با کيفيت بالا ارايه کنند بنابراين همايش بين المللي صنعت خودرو سرآغازي براي کسب چگونگي نحوه توسعه و ارتقا کيفيت خودروهاي داخلي است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.