مقاومت ایران در برابر درخواست آمریکا

۱۳۹۶/۰۸/۲۰

احمد نقیب زاده*
پذیرش سهم ایران از سوی غربی‌ها در سوریه نکته است که البته جای بررسی دارد. ایران در مبارزه با داعش به موفقیت‌های خوبی در عراق و سوریه دست یافته و از سوی دیگر غربی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که کنار گذاشتن اسد از قدرت به بهبود شرایط سوریه منجر نخواهد شد و این امکان وجود دارد زیرا نوعی‌خلاء قدرت با رفتن اسد از سوریه به وجود خواهد آمد. در نتیجه شرایط در سوریه امتیازاتی را برای ایران به ارمغان آورده است، اما اینکه ایران چگونه از این شرایط به وجود آمده استفاده‌کند و با مخاطبان غربی خود به چه توافقی دست یابد، بسته به مواضع دستگاه دیپلماتیک ایران و وزرات دفاع ایران دارد که امروز نقش مهمی درتحولات منطقه دارند. به موازات این موارد ایالات متحده از ایران خواسته که آژانس از مراکر نظامی ایران بازدید کند. البته درمذاکرات و در اعلامیه‌ها مواردی خواسته می‌شود که درمعنای آن نیست که درخواست کننده بخواهد به طور یقین به اهداف مندرج در آن اعلامیه ، دست یابد. همواره غربی‌ها خواسته‌های زیادی را در مذاکرات مطرح کرده و در نهایت با طرف مورد مذاکره خود در حین مذاکره توافق کرده و از مواضع خود کوتاه می‌آیند تا به نقاطه تعادل مشترکی دست یابند. اینکه آمریکایی‌ها از ایران درخواست دارند که کشورمان پایگاه‌های موشکی خود را در معرض بازدید بازرسان قرار دهد؛ درخواستی غیرمنطقی و بی‌جایی است و هیچ مسئولی درجهان امروز نمی‌پذیرد که از مراکز نظامی کشورش توسط سایر کشورها بازدید صورت گیرد. ضمن اینکه مشاهده شده زمانی که هر بازرسی در هرچارچوبی از مراکز نظامی کشوری دیگری بازدید انجام می‌دهد، همان مراکز از طرف دشمنان در متخاصمات، در اولین مراحل جنگ مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد. از این رو ایران به طور قاطع بازدید از مراکز نظامی خود را رد کند. البته مقامات سیاسی و نظامی ایران با قدرت این درخواست را رد کرده‌اند ضمن اینکه به لحاظ مبانی حقوق بین الملل نیز هیچ اصلی وجود ندارد که کشوری بتواند از مراکز نظامی کشور دیگری بازدید انجام دهد. حق حاکمیت ایران اقتضا می‌کند که اسرار نظامی خود را حفظ کند. این درخواست‌ها تنها فشارهایی از سوی آمریکاست تا بتواند شراط ایران را تا حدودی متزلزل کند وکشورمان را در شرایط نا مطلوبی قراردهد. البته ایران تا این لحظه در مقابل چنین درخواست‌هایی مقاومت کرده و بعد از این هم مقاومنت خواهد کرد. مقاومت در مقابل درخواست‌های غیر منطقی عاقلانه‌ترین رفتار است
*کار شناس ارشد امور بین‌الملل

نظرات شما

×

Comments are closed.