مرمت بیش از ۱۲۰ بنای تاریخی در چهارسال

گسترش تعامل وزارت راه با میراث فرهنگی در دولت یازدهم

گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تعامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش جهان اقتصاد، محمد سعید ایزدی، اظهار داشت: پس از سالها، در دولت یازدهم بود که بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی تعامل سازنده و هم افزایی اثربخش به وجود آمد.

وی با اشاره به تفاوت های دولت یازدهم و دولت قبل در تعاملات بین سازمانی، عنوان کرد: تفاوت اصلی دولت یازدهم با دولت قبل در چند وجه مهم قابل بررسی است. یک وجه آن توافق و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که بعد از سال ها در دولت یازدهم اتفاق افتاد و هم افزایی بین برنامه های هر دو ارگان ایجاد شد.

وی در تشریح هم افزایی بوجود آمده میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در دولت تدبیر و امید، افزود: قبل از دولت یازدهم میان دو سازمانی که یکی سیاست های توسعه شهری را تدوین می کند و دیگری متولی بحث گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی است، تقابل های بسیاری وجود داشت.

به گفته وی، هر دو سازمان دچار ناکارآمدی شده بودند و در همین راستا دولت یازدهم زمینه گفت وگو و همراه سازی میان دو بخش یاد شده را فراهم کرد که بسیار ارزشمند و نتیجه بخش بوده است.

ایزدی، همکاری در برنامه های مشترک دو سازمان یاد شده را وجه دیگری از تعاملات سازمانی ایجاد شده دانست و گفت: توجه و همکاری در برنامه های مشترک میان دو سازمان یاد شده وجه دیگری است که در دولت یازدهم به آن پرداخته شد و تدوین اسناد و مرجع در تعریف پروژه های بهسازی، نوسازی، مرمت و حفاظت از آثار را شامل می شود که به نوبه خود قابل توجه بوده و در طول این دوره چهار ساله بیش از ۱۲۰ بنای تاریخی بنای تاریخی مرمت و آماده خدمات رسانی به علاقه مندان شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر رویکرد تخریبی وزارت راه و شهرسازی دولت پیش به آثار تاریخی، افزود: در آن زمان این وزارتخانه با حوزه میراث فرهنگی تقابل داشت و از ورود در زمینه های مرتبط پرهیز می کرد. اما دولت یازدهم کاملا متفاوت عمل کرده و نه تنها سهمی برای خود قائل شد، بلکه با همکاری و حمایت از این جریان توانستیم مستقیما ورود پیدا کنیم که امیدواریم در دولت دوازدهم این رویکرد ادامه یابد.

نظرات شما

×

Comments are closed.