مردم تحت فشارهای اقتصادی هستند

 

علیرضا امامی فرد-گروه سیاسی

همه چیز از مشهد شروع شد. عده ای در ابتدا شعار مرگ بر روحانی سر می دادند اما به سرعت جمعیت تظاهرکنندگان افزایش پیدا کرد و شعارها هم از حالت تک بعدی فراتر رفت. روز جمعه تقریبا اکثر شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی به شرایط اقتصادی، اجتماعی بودند. هنوز هیچ چیزی به طور واضح مشخص نیست. کسی به طور دقیق نمی داند که اعتراضات در مشهد سازماندهی شده بود یا خیر. به همین منظور با صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران مصاحبه ای داشته ایم که در ادامه با هم می خوانیم:

*نظر شما در رابطه با اتفاقات اخیر چیست؟ آیا دست هایی پشت پرده تظاهرات مشهد بود؟

به نظر من اینکه در شرایط فعلی عده ای در شهر مشهد جمع شوند و شعارهایی علیه نظام و حکومت جمهوری اسلامی سر دهند غیر ممکن بود. بنابراین باید باور داشته باشیم که این اتفاق از سوی جریانات تندور مخالف دولت سازماندهی شده بودند. اما نکته جالب آن جا بود که فقط ده دقیقه مدیریت دست این جریان بود و پس از آن مردم عادی به سرعت به آنها پیوسته و علاوه بر شعارهایی که جریان تندرو علیه روی سر می دادند، نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران نیز می گفتند که مشخص بود که گروهی که مسئول برقراری این تظاهرات بود، مایل به سر دادن این گونه شعارها از سوی مردم نبودند.

*آینده را چطور می بینید؟

تصور من بر این است که این تظاهرات و تجمعات می تواند زنگ خطری برای نظام باشد. مسئولین باید بدانند که این اعتراضان به خیابان انقلاب محدود نخواهد شد و به واسطه مشکلات و فشارهای اقتصادی که در چند سال گذشته به مردم تحمیل شده، ممکن است اقشار تهی دست را نیر به سوی خود بکشاند و بعید می دانم به این سادگی بتوان آن را جمع کرد.

*آیا ممکن است در اعتراضات بعدی شاهد این باشیم که علاوه بر مسائل اقتصادی، مشکلات اجتماعی نیز از سوی معترضین مطرح شود؟

قطعا این اتفاق خواهد افتاد و ممکن است به بهانه خواسته های اقتصادی، مسائل ساسی، اجتماعی و مطالبات جامعه مدنی نیز به آن اضاف شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.