مذاکره با شرکت های اروپایی و آمریکایی برای احیای کارخانه های ارج و آزمایش

مقام مسوول وزارت صنعت،معدن و تجارت خبرداد

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی «جنرال الکتریک» و «ویرپول» آمریکا و «آریستون» ایتالیا برای احیای کارخانه های متوقف شده لوازم خانگی مانند ارج و آزمایش خبر داد.

عباس هاشمی درگفتگو با ایرنا افزود: تعدادی از کارخانه های قدیمی لوازم خانگی کشور در دهه های گذشته نوسازی و بازسازی نشده و ‌تکنولوژی آنها در همان سطحی که در روز اول ایجاد شده بود، مانده است.

وی ادامه داد: طبیعی است که چنین کارخانه هایی نه تنها به سمت پویایی نمی رود، بلکه مسیر میرایی را طی خواهد کرد.

هاشمی گفت: در این ارتباط وزارت صنعت ورود پیدا کرده و به دنبال این است که کارخانه ارج و کارخانه های مشابه را به بخش خصوصی صالح واگذار کند تا آنها بتوانند با مشارکت برندهای معتبر خارجی، شرکت های مشترک ایجاد کنند.

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: با شرایط بانکی موجود در کشور، چنین رقم های بزرگ سرمایه گذاری را هیچ کس در بخش خصوصی پرداخت نمی کند. راهکار این است که این کارخانه ها را به افرادی که ضمانتنامه خارجی دارند، واگذار کنیم و این افراد با شرکت های خارجی به صورت شرکت مشترک (جوینت ونچر) این کارخانه ها را احیا کنند.

هاشمی با تاکید بر اینکه کارخانه های لوازم خانگی باید هر سال حداقل دو مدل جدید از محصولات خود را به بازار معرفی کنند، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده سرمایه گذاری برای محصولات جدید مربوط به قالب ها می شود، در همکاری های جدید تاکید داریم شرکت های خارجی سخت افزارهای لازم را از جمله قالب ها تامین کنند.

مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در این همکاری های مشترک، برندهایی مانند ارج کنار گذاشته نمی شوند،‌ گفت: با حضور شرکت های خارجی، تولیدات در قالب برندهای مشترک عرضه خواهد شد.

نظرات شما

×

Comments are closed.