مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی: ۴۷۰ واحد صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی به شبکه گاز طبیعی متصل است

مریم دهقان
گروه سرزمین ایران

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: تا کنون گازرسانی به ۴۷۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان انجام شده که از این تعداد ، ۵۶ واحد در سال گذشته به شبکه گاز طبیعی متصل گردیده است.


به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی ، ” سیدمحمود هاشمی” با اشاره به تلاش های انجام شده در راستای توسعه شبکه های گازرسانی واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار داشت: برنامه شرکت گاز خراسان جنوبی برای سال جاری نیز گازرسانی به ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دیگر می باشد. وی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درباره قدرالسهم خطوط اختصاصی مورد نیاز جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ، قدرالسهم خطوط اختصاصی مورد نیاز جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی متناسب با میزان سوخت مایع دریافتی در سه سال آخر فعالیت هر واحد مشمول اعطای یارانه گردیده که بر همین اساس میزان تخصیص یافته به هر واحد متفاوت بوده و سقف تعهدات موضوع مصوبه ۲۴۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است .
هاشمی ادامه داد: همچنین با عنایت به استقبال مشترکین در مصرف گاز CNG در استان که نشان دهنده انتخاب آگاهانه مردم در جایگزینی سوخت گاز به جای بنزین است ، در حال حاضر ۲۴ جایگاه CNG در استان خراسان جنوبی فعال و در حال خدمت رسانی به هم استانی های عزیز می باشد .

نظرات شما

×

Comments are closed.