«مدیریت جامع برند»

گروه فرهنگی-امروزه موضوع برند، به یکی از بحث های اساسی میان مدیران تبدیل شده است. به خصوص برای کسانی که تولید کننده هستند و یا قصد این را دارند که پا به این عرصه پر تلاطم بگذارند.

کسانی که قصد تولید محصولی دارند و می خواهند محصولشان را با برندی خاص به مشتریانشان معرفی و به بازار عرضه کنند، نیاز به آشنایی با این مفهوم هستند تا هر چه بهتر محصولشان را به یک برند خاص تبدیل کنند.

اما آشنایی با برند، نیازمند مطالعه و تحقیق است.مطالعه درباره اینکه چه کنیم محصولی را به برند تبدیل کنیم.؟ پر واضح است که در کشورمان کالاهای بسیاری وجود دارند، اما به راستی، چه تعدادشان به محصولی شناخته شده تبدیل شده اند؟

با اهمیت یافتن مضاعف مسئله برند و برندسازی در سال‌های اخیر کتاب‌های متعددی هم درباره این موضوع روانه بازار نشر شده است. کتاب مدیریت جامع برند به قلم دکتر سید حمید خداد حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مهران رضوانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران از جمله این آثار است.

در مقدمه این کتاب آمده است: «برند از بحث های رایج و جذاب روز است که در هر جا پیرامون آن سخنی گفته می شود. شرکت ها مبالغ بسیاری جهت برنامه ریزی و اجرا در این زمینه صرف می کنند. هر روزه، نتایج تحقیقات جدید منتشر می شود و ما حصل تلاش های متعدد برای یافتن معجونی سحرآمیز جهت مدیریت برند، توسعه چارچوب ها و مدل های نوین است. به طور خاص، از اواسط دهه ۱۹۸۰ پژوهشگران و فعالان بازار به کاوش پیرامون گستره، عمق و پتانسیل های برند پرداخته اند. مفاهیم متعدد و متنوعی در کنار ایده ها و چارچوب های نظری ظهور و بروز یافتند و در نتیجه طیف وسیعی از دیدگاه ها درباره این که امروزه، برند چگونه باید مفهوم سازی و مدیریت شود، پدید آمده است. از این رو، دستیابی به برداشتی فراگیر در موضوع مدیریت برند مسیله پیچیده ای تلقی می شود.

این کتاب از ۱۱ فصل تشکیل شده است: فصول اول تا نهم، مکاتب و رویکردهای مدیریت برند، فصل ۱۰، ارزش گذاری برند و فصل ۱۱، برند گذاری ملی.

در فصل اول، واژه های کلیدی در گستره مدیریت برند مطرح می شود. آشنایی با این مفاهیم در مطالعه فصل های بعدی ضروری است.  فصل دوم، مروری اجمالی بر توسعه تاریخی مدیریت برند را از سال های دهه ۱۹۸۰ به بعد ارایه می کند. ۷ رویکرد مورد توجه در این بخش از کتاب نیز در قالب دسته بندی های زمانی و محتوایی در این فصل تشریح می شوند.

فصل های سوم تا نهم به شرح ۷ رویکرد برند اختصاص یافته است. این ۷ رویکرد عبارتند از: رویکرد اقتصادی، رویکرد هویتی، رویکرد مبتنی بر مصرف کننده، رویکرد شخصیتی، رویکرد رابطه ای، رویکرد اجتماعی، رویکرد فرهنگی.

فصل دهم این کتاب به بررسی مفهوم ارزش گذاری ویژه برند و معرفی رویکردهای مطرح در این زمینه در قالب الگوهای مشتری محور و مالی محور می پردازد. ارزش ویژه برند به عنوان یکی از پیامدهای برند و ایجاد آن مطرح می شود. زیر بنای اصلی این بخش تبیین این موضوع است که ورای موضوعات روزمره و مرسوم، برند یک شرکت تا چه اندازه در درآمدزایی و سودآوری آن موثر است و با چه سازو  و کاری می توان آن را اندازه گرفت.

فصل یازدهم به مفهوم نو ظهور برند ملی، ارکان و عناصر آن و برندگذاری ملی اختصاص یافته است.»

نویسندگان کتاب در پایان مقدمه تصریح کرده‌اند:

امید آن داریم که مطالعه کتاب حاضر که حاصل تلاش مشترک نویسندگان است برای خوانندگان عزیز در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی درک عمیق تری از مدیریت برند فراهم آورد و آنان در توسعه آگاهی و دانش و به کارگیری مفاهیم، روش ها و فنون ارایه شده در این زمینه یاری دهد.

 

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.