مدیرعامل پست بانک مطرح کرد؛ واگذاری امور پستی به بخش خصوصی/مهمترین هدف ما در روستاهاجلوگیری از مهاجرت به شهرها است

خبرگزاری ایلنا نوشت: مدیرعامل پست بانک در خصوص فعالیت های این مجموعه مالی گفت: پست بانک ایران مطابق قوانین ناظر به نظام بانکی یک بانک دولتی است که تمام فعالیت های بانکی به صورت عام در حوزه داخلی و بین المللی را انجام می دهد و فقط در اساس نامه بر اساس فعالیتی که تمام پست بانکهای دنیا دارند یک سری مزیت ها را دارد.

خسرو فرحی ادامه داد: با توجه به عضویت در اتحادیه پست بانکهای دنیا در سیستم IFS یا حوالجات خرد بانکی این مجموعه کارکرد بیشتری دارد.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات و تامین مالی پست بانک گفت: ما در دو محور تامین تسهیلات داریم در محور اول با توجه به اینکه ما بانک تخصصی بخش ICT کشور هستیم برای بخش خصوصی فعال در این بخش تامین مالی می کنیم که شامل حوزه های سخت افزار، نرم افزار و تولید محتوا می شود.

فرحی ادامه داد:در محور دوم با توجه به اینکه این بانک بزرگترین خرده بانک کشور و دارای هشت هزار و دویست باجه در روستاها است تامین مالی روستائیان در حوزه اشتغال و کشاورزی را انجام می دهد که مهمترین هدف ما جلوگیری از مهاجرت به شهرها است.

عضو هیئت مدیره پست بانک تصریح کرد: با توجه به تاکید وزیر ارتباطات به دو برابر شدن حجم فعالیت پست در کشور و با توجه به ظرفیت‌هایی که این بخش دارد و استفاده از بخش خصوصی که قرار است حضور آنها به همراه برخی واگذاری ها باشد این بانک می تواند به همراه پست با فعالیت های ترکیبی خصوصا در بخش بازارهم افزایی بالایی داشته باشند.

نظرات شما

×

Comments are closed.