مدیرعامل شستا:‏ ‏ قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اجرا می کنیم

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی درباره حضور افراد بازنشسته درهلدینگ ها و شرکت‌های وابسته به شستا گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تابع مطلق قانون بوده و در این راستا با صدور بخشنامه به شرکت‌های تابعه، نسبت به شناسایی افراد بازنشسته اقدام شده تا هرچه سریعتر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرایی شود. ‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی مهندس مرتضی لطفی افزود: درگذشته نسبت به حذف افراد بازنشسته که مشمول استثنائات خاصی نبوده‌اند اقدامات لازم صورت گرفته و اکنون فقط از افراد بازنشسته درقالب اعضای غیرموظف هیات مدیره استفاده شده است.‏
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به جوانگرایی درشستا در یکسال گذشته اشاره کرد وگفت :از مجموع ۳۰۵ نفری که در دور جدید درکمیته انتصابات مورد تایید قرارگرفته‌اند که ۲۱۶ نفراز این افراد از داخل هلدینگ و ۸۹ نفر هم از بیرون هلدینگ شستا بوده‌اند همچنین در دور جدید توجه به استفاده از مدیران خانم در شرکتها صورت پذیرفته که باعث افزایش تعداد مدیران خانم در هیات مدیره شرکتها از ۱ به ۴ نفر شده است. ‏
به گفته وی، با توجه به تغییرات انجام شده، میانگین سنی مدیران و اعضای هیات مدیره شستا و شرکت‌های تابعه از متوسط سن ۵۱ به ۴۸ سال کاهش یافته است.مهندس لطفی با رد برخی خبرها در باره بازنشستگی شماری از مدیران شستا ازجمله دکتر ترکان تصریح کرد براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان ، عضویت بصورت غیرموظف در شرکتها را شامل نمیشود و حضور ایشان در شستا برای پیشبرد امور براساس حفظ و ارزش آفرینی دارایی های بیمه شدگان تامین اجتماعی بسیارمفید است.‏
مهندس لطفی همچنین ضمن تاکید بر نقش مهم رسانه در تنویر افکارعمومی و ضرورت صداقت و صحت در انتشار اخبار و پرهیز از نشر خبرهای کذب ، جذب نیروهای بازنشسته را به عنوان مشاور درپی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شستا و مجموعه های تابعه تکذیب کرد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.