مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات:‏ دعوت از صندوق ضمانت برای پوشش بیمه‌ای صادرات نفت

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات می‌گوید وزارت نفت از این صندوق درخواست کرده است برای پوشش بیمه‌ای صادرات نفت کشور وارد عمل شود.‏
به گزارش فارس، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره اینکه آیا صادرات نفت هم شامل پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران می‌شود، گفت: پوشش بیمه‌ای صادرات نفت در هیچ جا انجام نشده است، معمولاً در مورد وجوه صادرات نفت مدیریت خوبی انجام می‌شود البته تقاضای آن از سوی وزارت نفت آمده و از ما کمک می‌خواهند.‏
سید کمال سید علی در مورد نحوه پوشش بیمه‌ای صادرات نفت، افزود: خریدار به ما معرفی می‌شود و همان‌طور که خریدار پتروشیمی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهیم خریدار نفت را هم می‌توانیم پوشش دهیم.‏
او در پاسخ به اینکه آیا این کار در شرایط تحریم امکان‌پذیر است، گفت: قرار نیست خریدار را اعلام کنیم، اگر خریدار معتبر باشد صندوق ضمانت صادرات پوشش بیمه‌ای را انجام می‌دهد.‏
سیدعلی با تأکید بر اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران وظیفه دارد که ریسک صادرات کالای ایرانی را پوشش دهد، بیان داشت: در گذشته کمپانی‌های بزرگ خریدار نفت ایران بودند در حال حاضر شرایط متفاوت شده و در بورس هم داخلی فروش می‌رود که نیاز به پوشش صندوق دارد.‏
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و حتی خدمات فنی و مهندسی ازجمله مواردی هستند که صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند آنها را پوشش بیمه‌ای دهد.‏
او در پاسخ به این سؤال که آیا صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق توانسته‌اند پول حاصل از صادرات خود ر ا از این صندوق بگیرند، گفت: آنها بیمه نداشتند اما ما یک سری از وجوه آنها را پرداخت کرده‌ایم و مترصد آن هستیم که آنها وجوه خود را از کشور عراق دریافت کنند و ما هم آن مبالغ را از آنها بگیریم.‏
سیدعلی با تأکید بر اینکه بالاخره اخذ وجوه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق منتفی نیست، گفت: قطعاً دولت ایران با دولت عراق در این رابطه مذاکراتی انجام خواهد داد تا این وجوه دریافت شود و بعدازاینکه این پول‌ها به صادرکنندگان پرداخت شد صندوق ضمانت صادرات ایران این وجوه را از آنها دریافت می‌کند.‏
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران میزان مبلغ پرداختی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را ۲۰۰ میلیون دلار عنوان کرد، بیان داشت: بانک توسعه صادرات با پوشش صندوق ضمانت به پیمانکاران ایرانی که پول صورت‌وضعیت خود را از کارفرمایان عراقی نگرفته‌اند پرداخت کرده است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.