مخالفت با شفافیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

محمودمیرلوحی- تحلیلگر مسائل سیاسی

این روزها مجلس شورای اسلامی درحال بررسی و تصویب قوانینی است که براساس آن قوانین موانع ارتباط بانک های ایران با بانک های اروپایی عملا برداشته می شود. در گذشته اگر چه توافق هسته ای اروپایی ها را ملزوم به برقراری رابطه مالی عادی با ایران کرده بود اما برخی موانع از جمله عدم شفافیت منابع گوناگون در نظام بانکی ایران باعث شده بود که اروپایی ها چندان تمایلی به برقراری رابطه مالی با ایران از طریق بانکهای دو کشور نداشته باشند. یکی از این موارد عدم پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف بود. کنوانسیونی که بر اساس آن منابع مختلف تامین مالی تروریست مشخص می شود اما ایران تا این لحظه از پذیرش آن خودداری کرده بود و این مورد باعث شده که تهمت هایی از سوی دشمنان نظام ایران در حمایت کشورمان از تروریست به ما زده شود. حال اینکه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر دارند با تصویب این کنوانسیون و مجری کردن آن در داخل به این تهمت ها پایان دهند اما برخی که در دوران مذاکرات هسته ای نیز مخالف اجرا شدن برجام بودند در مجلس دست به اقدامات نمایشی برای عدم تصویب کنوانسیون اف ای تی اف می زنند اقدامی که البته توسط افراد محدودی صورت می گیرد و رایزنی های بالا دستی برای تصویب آن صورت گرفته اما برخی از نمایندگان همچون زمانی که با تصویب توافق هسته ای مخالف بودند اکنون نیز با نصب بنرها و طومارهای نمایشی قصد دارند در مقابل تصویب این قاعده مهم ایستادگی کنند. حالی اینکه کارگرد چنین قوانینی در کنار قانون پول شویی در کشورمان می تواند به شفافیت بیشتر در اقتصاد ایران کمک کند و این به نفع مبارزه با فساد اقتصادی است که در طول چند دهه گذشته همواره مقامات کشور بر آن تاکید داشته و اقداماتی در این زمینه انجام دادند. بانک های ایران در دوران تحریم از حیث نرم افزارها و سیستم بانک دارای از بانک داری بروز در جهان عقب افتاده بود همچنین عدم تصویب و اجرای قانون تامین مالی تروریست مانعی برای برقراری مجدد رابطه بانک های اروپایی با ایران شده بود. این درحالی است که قانون مبارزه با پولشویی سالهاست در ایران به تصویب رسیده اما مجلس به قوانین تکمیلی یعنی همین پیمان ها و کنوانسیون ها ورود پیدا نکرده بود. اما اکنون به نظر می رسد نظام سیاسی ایران در نظر دارد گام های مهمی برای ایجاد شفافیت اقتصادی در جنبه های داخلی و خارجی بردارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.