محاسبات اشتباه مخالفان روحانی

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

مصطفی درایتی- فعال سیاسی

در شرایط سختی از نظر بین المللی قرار داریم. در این شرایط هرگونه محاسبه اشتباه هزینه افزاست. این هزینه تنها شامل دولت نخواهد شد بلکه افرادی که در شرایط فعلی قصد فشار به دولت را دارند نیز از تضعیف دولت روحانی متضرر خواهند شد.  برخی جریان ها در شرایط فعلی امکاناتی را در اختیار دارند اما درک دقیقی از عمق رفتار مردم و حتی نقدهایی که مردم به دولت وارد می کنند، ندارند. در نتیجه بر اساس پیش فرض های خود به رفتاری دست می زنند که حاصل و نتیجه آن ضد خواست ابتدایی آنهاست. درست مانند رفتاری که در دی ماه سال گذشته  شاهد آن بودیم. امروز دولت روحانی تنها امید بقای کشور و حفظ شرایط موجود از نظر مردم است و سقوط دولت روحانی به حل مسائل مختلف پیش روی جامعه منتهی نخواهد شد. چناچه فشارهای موجود به سقوط دولت روحانی بی انجامد؛ شرایط کشور غیر قابل محاسبه خواهد بود.  عموم جامعه رفتار فعلی را نمی پسندند و هرکاری مطابق افکار عمومی نباشد به سرانجام نخواهد رسید. اینکه واقعا مخالفان دولت به دنیال فشار به روحانی برای برکناری وی هستند، البته تنها احتمال است اما اگر این احتمال در ذهن رقبای دولت باشد شرایط کشور در پسا روحانی به شدت سخت تر خواهد بود. ضمن اینکه موقعیت کشور دشوار تر از آن است که با رفتن یکی و آمدن دیگری بتوان مشکلات را حل کرد. از این رو باید تلاش کرد نوعی وحدت در بین نیروهای سیاسی نه در حمایت از دولت بلکه در حمایت از منافع ملی به وجود آید. در این صورت عبور از شرایط فعلی ساده تر از شرایطی خواهد بود که برخی در آن شرایط در اندیشه شکست دولت به خاطر بد عهدی های ترامپ هستند. ترامپ در شرایطی از برجام خارج شده است که اعلام کرده ایران در مذاکرات هسته ای سر آمریکا کلاه گذاشته است در نتیجه ترامپ با خروج از توافق هسته ای به دنبال امتیازات بیشتری از تهران است تا بتواند درآینده موقعیت سیاسی خود را در تثبیت کند. در این شرایط آیا عبور جناح های مخالف دولت از دولت قانونی روحانی  امری عاقلانه است؟ نباید به گونه ای در مقابل  دست به اقدامات منفی زد این موارد تنها به ضرر دولت روحانی و جریان اصلاحات تمام نخواهد شد ایجاد کنندگان شرایط برای فشار به روحانی درآینده ضرر بیشتری خواهند کرد زیرا حتی اگر قدرت توسط مردم در اختیار آنها قرار بگیرد باید پاسخ گوی مردم باشند.

نظرات شما

×

Comments are closed.