قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی

قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی
حامل انرژی واحد مبادله قیمت/دلار تغییر قیمت تغییر %
نفت خام (تگزاس) بشکه ۶۸٫۹۹ ۰٫۴۰ ۰٫۵۸%
 نفت خام (برنت) بشکه ۷۸٫۰۹ -۰٫۰۹ -۰٫۱۲%
سبد نفت اوپک بشکه ۷۶٫۴۶ -۰٫۷۰ -۰٫۹۱%
نفت سنگین ایران بشکه ۷۲٫۶۲ -۰٫۲۰ -۰٫۲۷%
گاز طبیعی میلیون بی‌تی‌یو ۲٫۷۷ ۰٫۰۵ -۱٫۷۷%
بنزین گالن ۱٫۹۷ ۰٫۰۲ -۱٫۱۴%
نفت کوره گالن ۲٫۲۱ ۰٫۰۱ -۰٫۶۴%
اتانول گالن ۱٫۲۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰%
نفتا تن متریک ۶۶۹٫۳۳ ۰٫۳۴ -۰٫۰۵%
پروپان گالن ۱٫۰۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶%

نظرات شما

×

Comments are closed.