قيمت نان‌هاي صنعتي افزايش نيافته است

رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان‌هاي صنعتي گفت:

تاکنون قيمت نان‌هاي صنعتي افزايش نيافته است و تا زماني که تکليف آرد يارانه‌اي معلوم نشود، قيمت نان‌هاي صنعتي تغيير نخواهد کرد.‏
محسن لزوميان اظهار کرد: تا يک ماه آينده توليد‌کنندگان نان‌هاي صنعتي از آردي که قبلا به صورت يارانه‌اي دريافت کرده بودند، استفاده مي‌کنند و با کاهش توليد خود در انتظار معلوم شدن تکليف آرد مي‌مانند.‏
به گفته وي در حال حاضر قيمت آرد دولتي 850 تومان و آرد آزاد 1150 تومان است.‏
رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان‌هاي صنعتي با بيان اين‌که اين مساله نياز به اقدامات کارشناسي دارد، گفت: در حال حاضر که توليد‌کنندگان نان‌هاي صنعتي از آرد دولتي استفاده مي‌کردند، متحمل ضرر و زيان‌هايي مي‌شدند که اگر آرد دولتي نيز به نان صنعتي تعلق نگيرد اين فشار‌ها مضاعف خواهد شد.‏
وي با بيان اين‌که در مصوبه افزايش قيمت نان قرار بر اين شده که 20 درصد از آرد براي تهيه کل نان‌هاي کشور به صورت آزاد باشد، افزود: اين 20 درصد از نان‌هاي صنعتي انتخاب شده است که اين صنعت را با مشکلات زيادي روبرو مي‌کند.

نظرات شما

×

Comments are closed.