قيمت دنا را رسما ابلاغ کنيد نه از طريق رسانه‌ها‎!‎

گروه توليد: باوجود اظهارات رييس شوراي رقابت درباره قيمت دنا، قيمت تعيين شده هنوز به ايران خودرو ابلاغ نشده است.

در اين زمينه اين شرکت خواستار ابلاغ رسمي و نه رسانه‌اي قيمت دنا شده است‎.‎
شوراي رقابت حدود يک ماه پيش قيمت دنا را 41 ميليون و 900 هزار تومان تعيين کرد. اين قيمت شش ميليون تومان کمتر از قيمت 48 ميليون توماني پيشنهادي از سوي ايران خودرو بود‎.‎
همين موضوع موجب شده تا مديرعامل ايران خودرو در روز پاياني هفته گذشته در نامه‌اي به رييس شوراي رقابت، خواستار ابلاغ رسمي و نه رسانه اي قيمت دنا براي “خروج پيش خريداران اين خودرو از سرگرداني و بلاتکليفي” شود‎.‎
در اين نامه آمده است:” ضمن قدرداني از اعضاء محترم شوراي رقابت، خواهشمند است دستور فرماييد قيمت مصوب آن شورا به صورت کتبي و يا از طريق سايت شورا در قالب مصوبه شوراي رقابت در بخش مصوبات سايت (نه در بخش اخبار) به اين شرکت اعلام گردد تا بيش ازاين هموطناني که اقدام به پيش خريد خودروي دنا کرده‌اند در سرگرداني و بلاتکليفي قرار نگيرند‎.”‎
ورود شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو غيرقانوني است
در همين حال يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مقابله با انحصار و ايجاد فضاي رقابتي را وظيفه اصلي شوراي رقابت عنوان کرد و گفت: اساسا ورود شوراي رقابت به قيمت گذاري محصولات داخلي خودرو غير قانوني است‎.‎
علي عليلو در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اقدام اخير شوراي رقابت و تعيين قيمت براي خودرو دنا اظهار داشت:محاسبه اي براي اينکه کدام قيمت مطابق واقع است، نداشته ام اما ايراد به اصل موضوع وارد بوده و در شرح وظايف اين شورا نيامده است که اقدام به قيمت گذاري کرده و همچنان بر اين روش کج وغلط اصرار ورزند‎.‎وي افزود: اقدام شوراي رقابت در دو مقطع اخير براي قيمت گذاري خودرو اساسا اشتباه است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.