فن منطق، روش درست استدلال کردن را یاد می دهد

علیرضا ورچه-گروه فرهنگی

«منطق صوری به زبان ساده» در نشر قطره به تازگی وارد بازار کتاب شده است.

این کتاب در ۲۷ بخش تشکیل شده که می توان به عنوان برخی از جمله نسبت مفاهیم واژه ها با یکدیر، قضیه تحلیلی و قضیه ترکیبی،ضروب شانزده گانه در قیاس اقترانی اشاره کرد.

در ادامه بخشی از پیشگفتار این کتاب که به قلم نویسنده(غلامرضا ارژنگ) تنظیم شده آمده است:

«فن منطق را ارسطو دانشمند بزرگ یونانی وضع یا تدوین کرده است. بعدها دانشمندان اسلامی آن را، همانند دیگر علوم و فنون یونانی، به زبان ساده عربی برگردانده اند. فن منطق، روش درست استدلال کردن و درست اندیشیدن را به ما یاد می دهد. ما با آموزش فن منطق می توانیم ساختار ظاهری استدلال های درست را از ساختار استدلال های نادرست بازشناسیم. حال اگر استدلالی که ساختاری درست دارد، مقدمه هایش هم بر اصول بدیهی و یا تجربه های عملی استوار باشد، می توانیم صادق بودن آن را هم بپذیریم. روشن است که اگر ساختار صوری استدلالی ناقص باشد، یا مقدمه های استدلال، از مطالبی از قبیل توهمات و باورهای بی پایه و اسسا و تخیلات شاعرانه و گفته های بی اعتبار این و آن فراهم شده باشد، نمی توان صادق بودن نتیجه ی آن استدلال را پذیرفت. بسیاری از مبلغان فرقه های سیاسی و مذهبی، برای آنکه باورهای خود را به دیگران بقبولانند، از شیوه هایی از منطق بهره می گیرند که بیشتر جنبه گول زدن و فریب کاری دارد تا کشف حقیقت.»

این کتاب ۱۱۵ صفحه ای به قیمت ۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.