فقط خود جادوگر مي تواند پرده از کنارگيري اش بردارد

تيم ملي در حال حاضر در استراليا حضور دارد و خود را براي حضور هرچه موفق تر در جام ملت ها آماده مي کند.

قبل از اينکه کي روش و شاگردانش ايران را به مقصد استراليا ترک کنند حواشي فراواني حول آنها شکل گرفت از ماجراي پولادي و رفيعي و قصه کارت پايان خدمت آنها گرفته تا قهر و همراهي نکردن علي کريمي از تيم ملي، اکثر فوتبال دوستان مي دانند که آرامش روحي و رواني براي موفقيت يک تيم در تورنومت هاي بزرگ واجب و ملزوم است، اما کي روش از نبود آرامش در تيم ملي گله مي کرد و از کمبود امکانات و هزار تا ماجراي ديگر که هميشه در فوتبال ايران وجود داشته است ناراضي بود، اما نکته جالب در اين ميان هياهوي برخي اشخاص و بزرگ کردن موضوع قهر علي کريمي از تيم ملي بود، آنها با سرزنش کردن مرد پرتغالي و بيان کردن اين نکته که هيچ مربي ايراني در نهايت نمي تواند تيم ملي را در تورنومت ها همراهي کند و هر يک به بهانه اي يا کنار گذاشته مي شوند و يا قهر مي کنند به سرکوب کي روش پرداختند،اما بايد اين نکته را به اين دوستان يادآوري کرد که تنها افرادي مي توانند در اين مورد صحبت کنند و علت قهر يا کنار گذاشتن آنها از سوي کي روش را بيان کنند، خود اين مربيان هستند نه افراد و اشخاصي که در پي تسويه حساب شخصي با کي روش هستند.
اين دوستان ادعا کرده اند که کي روش از محبوبيت علي کريمي سوء استفاده کرده است! اما آيا دستمايه کردن موضوع قهر کردن علي کريمي براي انتقاد به کي روش خود نوعي سوء استفاده از شماره هشت سابق تيم ملي نيست؟
اين موضوع را نبايد فراموش کرد که کسي به زور علي کريمي را به نيمکت تيم ملي نياورد و اين خود وي بود که اين دعوت را با روي باز پذيرفت و حالا نيز فقط خود جادوگر است که مي تواند پرده از چرايي جدايي اش از تيم ملي بردارد، پس بهتر است کاسه داغ تر از آش نشويم!

نظرات شما

×

Comments are closed.