فقدان زیرساخت‌ و بازار چالش توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی اذعان کرد:

گروه امورزیربنایی-دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری اصلی‌ترین چالش برای بخش بزرگی از شرکت‌های دانش‌بنیان را ایجاد، توسعه و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی دانست.

به گزارش جهان اقتصاد، سیروس وطنخواه درباره اقدامات ستاد برای گسترش و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی، اظهار کرد: بر اساس نظام‌نامه ماموریت‌های متوازن ستادهای توسعه فناوری، یکی از ۶ ماموریت اصلی ستاد انرژی، توسعه کسب‌وکارهای جدید دانش‌بنیان است. در این راستا اقداماتی همچون ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش بخش‌های اقتصادی، ارتقای تعاملات شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی کشور، توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و ایجاد شتاب‌دهنده‌های نوآوری و برگزاری رویدادهای کارآفرینی برای حمایت از جریان استارتاپی دانش‌بنیان انجام می‌شود. بر این اساس توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش حوزه انرژی کشور در دستور کار ستاد قرار دارد.

وطنخواه درباره مهمترین چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برای فعالیت نیز بیان کرد: با توجه به تعاملات نزدیک و روزانه‌ای که ستاد انرژی با شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی دارد، مجموعه‌ای از چالش‌ها روند توسعه این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جنس این مشکلات متناسب با دوره رشد شرکت، متفاوت است.

وی در ادامه گفت: به طور مثال مواردی مانند محدودیت منابع مالی برای نمونه‌سازی محصول، دریافت استانداردهای تأیید نوع، ضعف در تدوین مدل‌های کسب و کار و برنامه تجاری‌سازی محصول، تأمین سرمایه در گردش، بوروکراسی‌های رایج در فضای کسب و کار و بازار برخی از این مشکلات است. بنابراین به نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش برای بخش بزرگی از شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد، توسعه و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی خاطرنشان کرد: البته زیرساخت‌های لازم هم در کشور کاملا وجود ندارد. بنابراین یکی از ماموریت‌های اصلی ستاد انرژی حمایت از توسعه بازار از طریق شفاف‌سازی، تجمیع و اطلاع‌رسانی تقاضای دولتی و همکاری با دستگاه‌های تنظیم‌گر بخش برای ایجاد تقاضا و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان است.

بحرانهای سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانیهای زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی فکر اندیشمندان را به یافتن راهکارهای مناسب برای حل معضلات انرژی جهان معطوف کرده است.

حال آن که صاحبان منابع فسیلی باید واقع نگرانه بدانند که برداشت بیشتر آنها از ذخایر امروز، مستلزم بهره مندی کمتر فردا و در نهایت تهی شدن منابع در مدت زمانی کمتر است.

در این میان اهمیت و نقش منابع انرژی به‌ویژه انرژیهای تجدیدپذیر پررنگتر می شود و باید به طور گسترده برای بهره برداری از این منابع تحقیقات وسیع و سرمایه گذاریهای اصولی صورت گیرد.

این در حالی است که تولید انرژی در ایران به طور مرسوم حول محور استفاده از سوختهای فسیلی ارزان می چرخد و انرژیهای نو و تجدید پذیر از رشد و توسعه قابل دفاعی برخوردار نیستند.

نظرات شما

×

Comments are closed.