فشار سیاسی برای واردات از عوامل تهدیدکننده کشت کلزا درایران

معاون زراعت وزیرجهاد کشاورزی در گردهمایی مدیریت تغذیه کلزا مطرح کرد:

گروه تولید-در حالی تولید فعلی کلزا ۱۶ درصد نیاز را برطرف می کند که فشار واردات در این حوزه نامرئی، قوی، گسترده، قابل نفوذ و از عوامل تهدید کنده تولید کلزا است و در کنترل و اداره بازار، ایجاد گرانی، قانون، آئین نامه ها، صدور حکم و حتی رفتارهای ما اعمال نظر دارد.

به گزارش جهان اقتصاد،گردهمایی یک روزه مدیریت تغذیه کلزا با حضور عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی، شمس الله ملازاده مشاور معاون زراعت در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی، کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، مدیران زراعت و کارشناسان تغذیه از سراسر کشور، همچنین محققان ستادی و استانی موسسه تحقیقات خاک و آب در این موسسه روز گذشته در کرج برگزار شد.

عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این گردهمایی گفت: تولید فعلی کلزا ۱۶ درصد نیاز را برطرف می کند، اما فشار واردات در این حوزه نامرئی، قوی، گسترده، قابل نفوذ و از عوامل تهدید کنده تولید کلزا است و در کنترل و اداره بازار، ایجاد گرانی، قانون، آئین نامه ها، صدور حکم و حتی رفتارهای ما اعمال نظر دارد.

وی با بیان اینکه مسئولین سیاسی کشور به طور کامل درجریان فشار واردات این بخش هستند، تصریح کرد: برای توسعه کشت و تولید کلزا ایستادگی می کنیم که این ایستادگی به طور قطع برای ما هزینه دارد، اما با تلاش و پشتکار به کار خود ادامه می دهیم.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای ایستادگی مقابل فشار واردات باید خود اتکائی کلزا تا ۳ سال آینده به ۳۰ درصد برسد، افزود: خود اتکائی کلزا مثل فنر جمع شده ای است که نباید اجازه برگشتن به آن داده شود، چون در گذشته خود اتکائی کلزا را به ۱۶ درصد رساندیم، اما مسئولین بعد از ما با رها کردن این فنر، خود اتکائی را به ۵ درصد رساندند.

وی عنوان کرد: مهم تر ازکاهش خوداتکائی کلزا از ۱۶ به ۵ درصد، کاهش عملکرد گندم از ۳,۸ به ۲.۷ تن در هکتار است که نشان دهنده تاثیر مثبت کلزا در تناوب محصولات کشاورزی است.

کشاورز با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده جهت کاهش وابستگی به واردات مشخص شد واردات ۹۳ درصد محصولات کشاورزی در گروه زراعت، به ۸ محصول اختصاص دارد گفت: در گذشته بیش از ۷ میلیون تن گندم و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر وارد می شد، اما واردات روغن و کنجاله در تناژ بالا کماکان ادامه دارد که برای کاهش وابستگی به واردات اقدامات خوبی انجام شده است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای پایداری کشاورزی باید کلزا کشت کنیم، تصریح کرد: با فرض رسیدن به شرایطی که تولید روغن در کشور کافی و صادرات کنجاله در جریان باشد، بازهم برای پایداری زراعت، باید محصولی مثل کلزا تولید شود.

کشاورز با اشاره به اینکه بررسی های انجام شده طی ۲ سال گذشته نشان دهنده درست نبودن باورها در مورد کلزا است، بیان کرد: ایران در همه محصولات کشاورزی با همه کشورها مقایسه می شود، به عنوان مثال مصر و آلمان به ترتیب با عملکرد ۷ تن و ۸ تن گندم در هکتار با خوزستان و گلستان مقایسه می شوند یا عملکرد ۴,۸ تن درهکتار پنبه در ترکیه با عملکرد ۲.۲ تن در هکتار این محصول در ایران مقایسه می شود، این در حالی است که ظرفیت ایران در کشت کلزا از اروپا بیشتر است، چون حدود ۵۰۰ مزرعه کلزا با عملکرد بین ۴ تا بیش از ۹ تن در هکتار در کشور وجود دارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.