فرهادی، سعدی روزگار ماست

سیف الله پویاراد

مدیر دوسالانه نقاشی دامون فر 

دومین اسکار آقای اصغر فرهادی، افتخار، شوق و شعف برای ایرانیان به ارمغان آورد.

در روزگارانی که به ناروا، ایرانی هراسی را پمپاژ می کنند و انگشت اتهام به با فرهنگ ترین و صلح جو ترین مردم کره خاکی نشانه می روند، این جایزه بزرگ جهانی آب در خوابگه مورچگان بود.

به موازات آن، عدم حضور جناب فرهادی در مراسم اسکار فریاد اعتراض انسان دوستی بود،

انتخاب هوشمندانه خانم انوشه انصاری و آقای فیروز نادری به دنیا نشان داد ایرانی چه نقش باشکوهی در پیشرفت علم دارد و ناسا، استراتژیک ترین مرکز آمریکا به زلف ایرانی گره خورده است…

و آن پیام هوشمندانه آقای فرهادی که در هنگام دریافت جایزه اسکار خوانده شد، همه را به یاد بنی آدم اعضای یکدیگرند… انداخت.

سعدی روزگار ما در همه آثارش تلخی و شیرینی دنیا را با هم به تصویر می کشد، از دروغ بیزار است و دروغ را مایه تباهی آدمی می داند، او دل نگران نسل بعد است و می خواهد دنیایی را تصویر کند که در آن انسانی انسان دیگر را قضاوت نمی کند…

اسکار آقای اصغر فرهادی، زیبنده و مبارک کارنامه درخشان اوست و ایرانیان به خود می بالند هم عصر چنین هنرمند فرزانه ای هستند…

 

نظرات شما

×

Comments are closed.