عمان؛ میزبان نشست بین‌المللی اقتصاد اسلامی

خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه خبری «muscatdail» نوشت: هدف از برگزاری این نشست بررسی بهترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری اسلامی، تقویت بانکداری اسلامی و مالی و تحکیم مفهوم وقف در کشورهای اسلامی است.
این نشست با حمایت مالی وزارت خدمات شهروندی کشور عمان و با همکاری بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، مؤسسات تأمین مالی خُرد و انجمن جهانی اقتصاد برگزار خواهد شد و ایده‌های نوینی را در زمینه وقف به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد اسلامی، مورد بررسی قرار خواهد داد.
مؤسسات اقتصادی بین‌المللی و داخلی در این نشست شرکت خواهند داشت.
این همایش، صحنه‌ای از انتشار و تبادل اطلاعات و تجارب به‌کار گرفته شده در دستور‌العمل‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی برای توسعه جوامع اسلامی و همچنین مقدمه‌ای برای ورود به مرحله جدید شکوفایی اقتصاد اسلامی با توجه به تغییرات ایجاد شده در سیستم مالی جهان است.

نظرات شما

×

Comments are closed.