علی صوفی درگفت و گو با جهان اقتصاد: مطالبه‌گری در چارچوب قانون حق مردم است

۱۳۹۶/۱۰/۲۲

گروه سیاسی- احسان کرمانشاهی

وقایع اخیر هرچند از دیدگاه‌های مختلف مورد تحلیلی و بررسی قرار گرفته است. این وقایع هر چند بهانه اقتصادی داشته و توسط برخی از مخالفین قانون اساسی به انحراف کشیده شد اما بررسی ابعاد کارشناسانه آن از سوی صاحب نظران ادامه داد. بسیاری اعتقاد دارند این وقایع تنها رنگ اقتصادی داشته است اما نمودی از خواسته های قانونی مردم از دولت مردان است. موضوعی که البته از سوی مسئولین پاس داشته شده و داعما اعلام میشود حساب معترضات از اخلال گران جداست به منظور بررسی ریشه‌ای این موضوع« جهان اقتصاد» با علی صوفی وزیر تعاون دوران اصلاحات به گفت و گو پرداخته که در ادامه می‌خوانیم.
*اگر موضع سوء استفاده کنندگان از وقایع اخیر را کنار بگذاریم همان طور که بخی مسئولین اعلام کرده‌اند برخی معترض بودند نه آشوب گر هرچند در انتها آشوب گری بر اعتراض سبقه گرفت برداشت شما از حوادث اخیر چیست؟
جدا از برخی تخرب‌ها و حرکت‌های غیر مدنی که مورد تایید مجموعه اصلاحات نیست، وقایع اخیر ‌نشانه‌ای بود تا همگان به این درک برسند که مردم به حقوق خود در برابر حاکمان بر ‌اساس قانون‌اساسی تسلط کامل دارند. این وقایع نشان دادکه مردم معترضند و اعتراضات آنها به بهانه اقتصادی، نمود پیدا کرده است. این اعتراضات در تمامی دولت‌ها طبیعی است. در دولت سازندگی در مقابل سیاست‌های تعدیل اقتصادی اعتراضاتی مطرح شد و برخی از شهر‌ها دست به اعتراض زدند.
*اعتراضات فعلی با اعتراضات زمان اصلاحات چه تفاوت‌هایی دارد؟
واقعیت آن است که اعتراضات دوران سازندگی در سال ۷۶ شخصی متفاوت را رئیس جمهور کرد. پیروزی اصلاح‌طلبان در سال ۷۶ هشداری برای جریان راست به حساب می‌آمد که در نتیجه این تغییر نوعی خردگرایی در جریان اصولگرا به وجود آمد که امروز این اشخاص را اصولگرای معتدل می‌دانند. اقدامات مثبت اقتصادی دوران اصلاحات موجبات پیشرفت همه جانبه را به وجود آورد که در نتیجه آن تحرکات اعتراض‌گونه به وجود آمد. به گونه‌ای در نتیجه این اعتراضات شرایط خاصی درکشور پدیدار شد.
*این وقایع تا چه اندازه ریشه در عملکرد دولت فعلی و دولت احمدی نژاد دارد؟
بعد از در قدرت قرار گرفتن روحانی شرایط خاص‌کشور نیز تغییر کرد اما بحران‌های اقتصادی ناشی از عملکرد رئیس جمهور قبل باقی مانده که به چالش پیشروی دولت روحانی تبدیل شده است. دولت تلاش‌های زیادی در بحث سیاست خارجی، کاهش تورم و خروج اقتصاد از رکود انجام داد و مردم منتقد همواره این عملکرد دولت را در نظر داشت. اما برخی از وعده‌های دولت در حوزه اقتصاد عملی نشد. درکنار این موضوع بحران اقتصادی موسسات مالی و اعتباری پیش روی دولت قرار گرفت که اعتراضات گوناگون بازنشستگان و برخی از سایرگروه باعث شد امید مردم ذایل شود. از سوی دیگر مجلس نیز تحرکاتی انجام نداد و مردم در مورد آینده کشور درمانده شده بودند.
*روحانی اقدامات مثبتی را در ایجاد آرامش اقتصادی انجام داده چرا با وجود این برخی هنوز دستاورد‌های او را نادیده گرفته‌اند؟
آقای روحانی هم امیدی در مورد آینده بهتر برای کشور به‌افکار عمومی پمپاژ نکرد. البته یاس به وجود آمده در نتیجه مخالفت‌های ‌رسانه‌ها برضد دولت است. در چنین شرایطی به وجود آمدن اعتراضات کاملا طبیعی و قابل پیش بینی بود و در فضای یاس آلود به وجود آمده توسط مخالفان اعتراض حداکثر، واکنشی از سمت مردم بود. البته مقامات نیز با توجه به شناخت از شرایط کشور پیش بینی این حوادث را می‌کردند. اعتراضاتی که نه براندازانه است که دشمنان نظام برآن امید وار باشند و نه معترضین جز رساندن اعتراض خود به گوش مسئولین خواسته دیگری داشتند. اما جریان‌های اپوزسیون خارج از کشو به موج سواری در مورد این اعتراضات پرداختند که گویا مردم قصد بر هم زدن نظم جامعه را دارند. سرمایه گذای اپوزسیون بر روی اعتراضات مردمی قابل مشاهده است. از سوی دیگر مردم البته در روزهای اخیر نشان دادن با حقوق خود آشنا هستند. حقوقی که قانون اساسی بر آن تاکید دارد. نظام و انقلاب ایران متکی بر مردم است. بنابراین نظامی که متکی بر مردم است و امام بزرگوار و مقام معظم رهبری بر حضور مردم تاکید کردند، ظرفیت آن را دارند که به مطالبه‌گری خود ادامه دهند. مردم تنها وظیفه انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را ندارند، بلکه براساس قانون باید از آنها مطالبه‌گری کنند.

نظرات شما

×

Comments are closed.