صندوق توسعه ملی خاصیت خود را از دست داده است

خبرگزاری آنا نوشت: اسدالله قره خانی،‌ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ از آنجا که بودجه سالیانه برشی از برنامه ۵ ساله توسعه کشور به شمار می رود باید با این برنامه انطباق داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه تدوین بودجه سال بعد همزمان با تصویب برنامه ششم در صحن مجلس بود، مغایرت زیادی وجود نخواهد داشت.

نماینده مجلس دهم افزود: با این وجود اگر مغایرتی وجود داشته باشد در کمیسیون تلفیق بودجه تغییرات لازم اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی برای پیشبرد طرح های توسعه ای کشور گفت: با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی در بخش بودجه های جاری وارد نمی شود اما می توان در بخش های توسعه ای از آن استفاده کرد،‌از همین رو با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی می توان امیدوار بود که پول نفت صرف طرح های توسعه ای شود.

قره خانی ادامه داد:‌ دولت در شرایط کسری بودجه، برای تامین هزینه های جاری خود از بودجه های عمرانی استفاده می کند؛ در صورتی که با افزایش درآمد صندوق توسعه ملی می‌توان از این بخش برای افزایش بودجه عمرانی کشور بهره برد.

وی با اشاره به اینکه برای برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز است افزود:‌ از سوی دیگر سقف برداشت محدود شده و اگر این دو سیاست به درستی اعمال شود، می‌توان امیدوار بود که این صندوق به اهداف خود برسد.

به گفته نماینده مجلس دهم،‌ در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی خاصیت خود را از دست داده و به منابع این صندوق به عنوان دارایی هایی نگاه می شود که در صورت لزوم می توان آن را برداشت کرد.

قره خانی ادامه داد:‌ بنابراین منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به یک سرمایه گذاری مولد در کشور نمی شود و این در حالی است که فلسفه ایجاد این صندوق از ابتدا توجه به طرح های توسعه ای در کشور بوده است.

وی افزود: حتی برای رسیدن به این هدف،‌ صندوق ذخیره ارزی را تغییر نام دادیم زیرا در آن شرایط،‌ پول نفت را ذخیره ارزی می‌ دانستیم که می توان از آن بهره برد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:‌ بر نحوه هزینه کرد این منابع مجلس نقش نظارتی خود را دنبال خواهد کرد.

نظرات شما

×

Comments are closed.