صادرات خرده‌فروشي زعفران به 94 ميليون دلار رسيد

در 9 ماهه امسال صادرات زعفران در بسته‌بندي‌هاي 10 تا 30 گرمي آماده براي خرده فروشي با 12 درصد افزايش به 94.4 ميليون دلار رسيد.‏

در 9 ماه امسال بيش از 100 تن زعفران به ارزش 94.4 ميليون دلار در بسته‌هاي 10 تا 30 گرمي از کشور صادر شده است که 0.37 درصد کل صادرات اين مدت را شامل مي‌شود.‏
به اين ترتيب قيمت متوسط هر کيلو زعفران صادراتي در اين مدت برابر 1468 دلار بوده است.‏
اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته صادرات زعفران به اين شکل برابر با 84.2 ميليون دلار بوده و 0.36 درصد از ارزش کل صادرات کشور را در برگرفته وميزان صادرات زعفران خرده فروشي در 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد افزايش داشته است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.