شفاف سازی هزینه های خودروسازان خواسته مهم افکار عمومی

مرتضی مصطفوی-کارشناس ارشد اقتصاد-در حالی خودروسازان موضوع افزایش قیمت خودرو را مطرح می کنند که شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستیم. خودروسازان براین مدعا هستند که به دلایل مختلف از جمله افزایش ارز و فاصله شدید قیمت کارخانه تا بازار، فروش خودرو با قیمت نزدیک به بازار می تواند در میان مدت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قطعه سازان نیز به دلیل ضمن افزایش قیمت مواد اولیه خواستار افزایش قیمت خودرو می باشند. موضوعی که در این بین حایز اهمیت است این است که علت اصلی درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو صرفا مسائل مترتب بر فشارهای خارجی و افزایش قیمت مواد اولیه است و یا موضوعات دیگری مطرح است؟

به طور کل در خصوص ریشه افزایش قیمت خودرو طی ماه های اخیر چند نظریه مطرح است: برخی ممنوعیت واردات خودرو را علت اصلی می دانند؛ برخی به متغیرهای برون زا و تحمیلی به اقتصادایران از جمله تحریم ها و افزایش قیمت ارز اشاره می کنند؛ برخی وجود دلالان در بازار را به عنوان عامل افزایش قیمت برمی شمارند و برخی دیگر نیز ناکارآمدی مدیریتی را ریشه مشکلات عنوان می کنند. فارغ از اینکه کدام یک از عوامل مدیریت ناکارامد خودروسازان، شرایط بازار و یا فشارهای خارجی علت اصلی افزایش قیمت و حتی درخواست خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت است، باید توجه داشت که ریشه موضوع را می توان در ساختار هزینه های خودروسازان و مبنای قیمت گذاری خودروها یافت.

به بیان دیگر تا زمانی که مدل تعیین قیمت خودرو به طور دقیق مشخص نشود نمی توان اظهارنظر کرد که علت نوسانات قیمتی اخیر در بازار چیست؟ تا زمانی که میزان، نوع و سرفصل هزینه های خودروسازان مشخص نگردد نمی توان هزینه های اضافی و ضروری خودروسازان به همراه سهم عوامل مختلف در افزایش قیمت را مشخص نمود. لذا شفاف سازی در نوع هزینه و قیمت گذاری خودرو حلقه مفقوده در ریشه یابی مسئله است.

با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو به نظر می رسد همچون انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، صنعت خودروسازی به ویژه خودروسازان دولتی نیازمند شفافیت هستند. شفاف سازی هزینه ها به ویژه نوع هزینه ها که یکی از پایه های اصلی تعیین قیمت خودرو است، مسئله لازم الاجرایی است. براین اساس افکار عمومی خواستار روشن شدن واقعیت های موجود در خودروسازان است تا بتواند قضاوت منصفانه ای داشته باشد. قدر مسلم با انتشار دقیق دخل و خرج خودروسازان  مردم و مسئولین به راحتی می توانند در خصوص علت افزایش قیمت خودروها و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش مجدد قیمت اعلام نظر کنند.

 

 

نظرات شما

Comments (1)

علی 2

بدیهیست که این کار هیچوقت با اقبال و صداقت مونتاژکاران ( یا بقول شماخودرو سازان ) و قطعه سازان که در حقیقت زیر مجموعه های خودشان میباشند روبرو نمیشود . چون قرار نیست مونتاژ کاری که همیشه با تهدید تعطیلی و اخراج کارگران کار خودش رو پیش برده و از بیشترین تسهیلات دولتی با کمترین بهره و ارز ارزان استفاده کرده و با قطع واردات خودرو انحصار بازار رو در دست داره به کسی پاسخگو باشه . . هرکس هم جای اونا باشه طمع سود بیشتر وادارش میکنه که هر چند ماه با کاهش تحویل خودرو به بازار و انبار کردن تولید قیمت رو بالا ببره و بعد خودرو های انباری رو تزریق بکنه به بازار . و تا زمانی که خریدار در هنگام ثبت نام و تنظیم قرارداد قیمت تمام شده مقطوع رو در قرارداد نداشته باشه و با دهها حیله قرارداد مشروط و قابل دبه از سوی خودرو ساز رو امضا کنه . وضع همینه .

×

Comments are closed.