سی ان جی مازندران قطع نمی شود

ایلنا نوشت: محمد اسماعیل ابراهیم‌زاده، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، درباره احتمال قطع شدن گاز جایگاه‌های عرضه سی ان جی با توجه به افزایش برودت گفت: قطع شدن گاز جایگاه های سی ان جی صحت ندارد.

وی افزود: فقط در صورتی که افت فشار داشته باشیم گاز سی ان جی قطع می شود ولی در حال حاضر گاز ارسال می شود و مشکلی نیست.

ابراهیم زاده تصریح کرد: در حال حاضر شرایط گازرسانی به بخش خانگی، صنایع و جایگاه های عرضه سی ان جی مناسب است و فقط نیروگاه استان از سوخت دوم استفاده می کند.

وی میزان مصرف گاز استان را در سه بخش سی ان جی، خانگی و صنایع ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب اعلام و اظهار داشت: ما در سطح استان ۲۵۰ هزار مشترک داریم و از مردم می خواهیم که صرفه جویی کرده و از یک بخاری استفاده کنند تا بتوانیم شرایط پایداری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران میزان مصرف گاز در سطح استان را در مدت مشابه سال گذشته در زمان پیک مصرف ۲۹ میلیون متر مکعب در شبانه روز عنوان کرد و گفت: در زمان افزایش سرما معمولا ۲۰ درصد افزایش مصرف گاز داریم.

نظرات شما

×

Comments are closed.