سیمان شرق در گرداب رکود سیمان

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شرکت سیمان شرق ( سشرق ) امروز ۱۳ دی ماه ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیرالانتشار انتخاب اعضای هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سایر موارد برگزار خواهد شد. کاهش میزان فروش باعث می شود  تا سود ناخالص کسب شده کفاف هزینه های اداری و فروش شرکت های سیمانی را  ندهد و از این رو اکثر این شرکت ها با زیان عملیاتی همراه می شوند در مورد سیمان شرق هم ماجرا بدین صورت است که از سال ۹۳ کاهش میزان فروش و افزایش هزینه های اداری و فروش و هزینه های مالی باعث ورود شرکت به محدوده زیان سازی شده است حال شرکت آخرین پیش بینی خود را برای سال آینده زیان پیش بینی کرده است

هر چند این پیش بینی نسب به پیش بینی ها و تحقق سال قبل در جایگاه بهتری قرار دارد ولی همچنان روند زیان سازی شرکت پا بر جا می باشد. حال بایستی دید نیم قرن تجربه در عرصه تولید سیمان چه برنامه ای برای برون رفت از گرداب رکود سیمانی دارد

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.