سکوت چندساله سازمان ملي بهره‌وري شکست / شاخص بهره وري حوزه ارتباطات بالاترين و صنعت نفت پايين ترين ‏

ايسنا: سارمان ملي بهر‌ه‌وري ايران از کاهش شاخص کل بهره‌وري به 106.1 درصد در اقتصاد کشور خبر داد.‏
سال‌ها بود که شاخص‌هاي ملي بهره‌وري اعم از نيروي کار، سرمايه، انرژي و شاخص کل به طور رسمي منتشر نمي‌شد تا اينکه با تغيير دولت و جابجايي‌هاي مديريتي انجام شده در سازمان ملي بهره‌وري ايران، رييس سازمان ملي بهره‌وري از محاسبه و انتشار شاخص‌هاي اين بخش در سال 90 خبر داد.‏
طبق آمارهاي مورد بررسي سازمان ملي بهره‌وري ايران در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1389 شاخص بهره‌وري کل که با مجموعه ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودي سرمايه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد در کل اقتصاد با کاهش 0.3 درصدي نسبت به سال قبل به 106.1 درصد در سال 89 رسيده است.‏
اين در حالي است که مقايسه تغييرات اين شاخص با سال 75 رشد حدود هفت درصدي آن را در اين بازه زماني نشان مي‌دهد.‏
در عين حال شاخص کل بهره‌وري در اقتصاد کشور در سال 80 با 98 درصد در حداقل خود در دوره مورد اشاره قرار داشته است.‏
همچنين شاخص بهره‌وري کل در بخش کشاورزي در سال 89 حدود 106.6 درصد، در نفت و گاز 83 درصد، صنعت و معدن86.6 درصد، معدن75.9 درصد، صنعت 87.4 درصد،آب، برق و گاز 167.2 درصد، ساختمان 115.4 درصد، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 132.4 درصد، حمل و نقل 122.1 درصد، ارتباطات 233.4 درصد و سايرخدمات نيز 99.5 درصد گزارش شده است.‏
بر اين اساس آخرين محاسبات نشان مي‌دهد که شاخص بهره‌وري در حوزه ارتباطات در بالاترين و نفت و گاز در پايين ترين سطح در مقايسه با سايز بخش هاي مورد بررسي قرار دارند.‏
اما در حالي اين آمارها با تاخير مورد مجاسبه قرار گرفته و در آستانه روز ملي بهره‌وري منتشر شده است که به گفته طباطبايي، رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران با امضاي تفاهم‌نامه ميان اين سازمان و مرکز آمار، سازمان ملي بهره‌وري شناسنامه شاخص‌هاي بهره‌وري را به مرکز آمار ايران ارائه کرده است و از اين پس با مشارکت يکديگر محاسبات بهره‌وري انجام خواهد شد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.