سهولت در تجارت خارجي با راه اندازي پنجره واحد تجاري

 با اقدامات انجام شده و همچنين راه اندازي کامل پنجره واحد فرامرزي تا پايان سال

تسهيلات خوبي در بخش تجارت خارجي از لحاظ سهولت در کاهش زمان انجام کار و هزينه انجام امور صادر کنندگان و واردکنندگان را شاهد خواهيم بود.‏
يدالله صادقي رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان جهت صادرات کالا گفت:نقل و انتقال پول،ورود ماشين آلات و حمل و نقل از مشکلات صادر کنندگان در اثر تحريم است که افزايش صادرات ساليانه ما نشان ازتعهد صادر کنندگان براي ورود کالا ي ايراني به بازار هاي جهاني است.‏
وي با تاکيد بر حمايت دولت از صادرات گفت:برنامه ها و دستورالعمل هاي دولت نشان دهنده اين است که حمايت از صادرات در اولويت هاي دولت است که تا کنون نيز اقدامات خوبي را در اين راستا انجام داده است.‏
صادقي با تاکيد بر اينکه پنجره واحد تجاري براي سهولت در تجارت فرامرزي در حال انجام است ،گفت: با راه اندازي کامل آن صادرکنندگان و وارد کنندگان با مشکلات کمتري در جهت صادرات و واردات کالا مواجه مي شوند.‏
رييس سازمان صنعت،معدن و تجارت تهران گفت: در حال حاضر بيشتر واردات ما مربوط ماشين آلات ،مواد اوليه وقطعات يدکي براي توليد کنندگان است .‏

نظرات شما

×

Comments are closed.