سخنگوي کانون کارآفرينان توسعه‌گرا اعلام کرد: تامين منافع ملي با سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصي‎ ‎‎

سخنگوي کانون کارآفرينان توسعه‌گرا گفت: چنانچه اقتصاد کشور به دست بخش خصوصي سپرده شود منافع ملي کشور تامين خواهد شد.‏

به گزارش ايسنا، حسين سلطاني در جلسه اعضاي کانون کارآفرينان توسعه‌گرا که با حضور نمايندگان اصحاب رسانه و جرايد اقتصادي برگزار شد، اظهار کرد: در منشور ما هدف تحقق توسعه اقتصادي با محوريت بخش خصوصي و در راستاي تامين منافع ملي کشور است.‏
وي تبيين و ترويج اقتصاد رقابتي، بحث و توسعه فرهنگ کارآفريني،‌ ايجاد فضاي امن براي بخش خصوصي، ترويج و تشويق بخش خصوصي براي ايفاي نقش هر چه بيشتر در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي و تبيين و ترويج مباني اقتصاد بازار را از مهمترين راهبردهاي کانون کارآفرينان توسعه گرا ذکر کرد.‏
سلطاني با تاکيد بر لزوم تجميع توان بخش خصوصي و کارآفرينان جهت رسيدن به توسعه اقتصادي خاطرنشان کرد: اين کانون مستقل از دولت و کاملا خصوصي با حاکميت مديريت سيستمي و روش‌مند بر فرآيند کار شکل گرفته و با تکيه بر منابع مالي و انساني کارآفرينان کشور و برخورداري از مناسبات و ارتباطات ملي و بين المللي درصدد کمک به رفع چالش‌هاي اقتصاد کشور است.‏
سخنگوي کانون کارآفرينان توسعه‌گرا با اشاره به در پيش بودن انتخابات اتاق بازرگاني گفت: شعار ما در اين مقطع زماني مبارزه براي توسعه کسب و کار سالم و رقابتي است و چشم انداز ما تحقق توسعه اقتصادي با محور بخش خصوصي و در راستاي تامين منافع مالي است.‏
وي درباره رويکرد کارآفرينان توسعه گرا گفت: به دنبال پشتيباني و دفاع از منافع کارآفرينان از طريق ايجاد فضاي مطلوب براي کسب و کار سالم هستيم و معتقديم سپردن اقتصاد کشور به دست بخش خصوصي بسياري از نابه‌ساماني‌هاي اقتصاد را مرتفع مي‌کند.‏
به اعتقاد سلطاني وجود اقتصاد در دست شبه دولتي‌ها، قرارگاه‌ها و موسسات و بنيادهايي که با اصول اقتصاد بازار بيگانه‌اند اقتصاد را در مسير غير توسعه قرار مي دهد. از اين رو لازم است با اتخاذ راهکارهاي اصولي به سمت مبارزه با انحصار، رانت ‌خواري و فساد و ايجاد فضاي مطلوب براي کسب و کار سالم برويم.‏
صدر هاشمي نژاد، رييس کانون کارآفرينان توسعه گرا نيز در ادامه اين نشست گفت: متاسفانه جامعه در حوزه اقتصاد دچار نابه‌ساماني‌ها و گرفتاري هاي فراوان است و اعتقاد ما بر اين است که ريشه اين گرفتاري‌ها در سيستم اقتصادي کشور نهفته است.‏
وي گفت: آنچه ما را به وضعيت کنوني مبتلا کرده نظام اقتصادي حاکم بر کشور است و بايد در جهت اصلاح امور و بهينه کردن و پالايش اقتصاد گام برداريم.‏
هاشمي نژاد گفت: خوشبختانه مجموعه‌اي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي به نام کانون کارآفرينان شکل گرفته‌اند که دغدغه اساسي آن‌ها بيکاري، تورم و توسعه اقتصادي است.‏
رييس کانون کارآفرينان توسعه گرا ابراز اميدواري کرد: هم افزايي و تجميع کارآفرينان و فعالان بخش خصوصي موجب حمايت کارآفرينان و کمک به اقتصاد ايران شود.‏
وي گفت:‌ در سال‌هاي اخير کشورهاي کمتر توسعه يافته خيز بلندي در جهت جبران عقب ماندگي‌هاي خود برداشته‌اند و رقابت بسيار سختي دراين خصوص به جريان افتاده است.‏
هاشمي نژاد گفت: با توجه به جايگاه نه چندان مطلوب کشورمان در مسير توسعه مسووليتي عظيم بر عهده فعالان اقتصادي کشور قرار گرفته است لذا جمعي از مديران کارآفرين کشور به حکم مسووليت‌هاي اجتماعي با هدف احياي بخش خصوصي و ماندگاري آن در اقتصاد کشور کانون کارآفرينان توسعه گرا را تشکيل داده و به منظور مشارکت در جهت پيمودن مسير توسعه گرد هم آمده‌اند.‏
به گفته رييس کانون کارآفرينان توسعه گرا، کليد اصلي موفقيت در پيمودن اين راه کارآفريني است و اعضاي کانون درصدد ارائه تجربيات و توانمندي‌هاي خود براي توسعه کشور هستند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.