سخنرانی استاد علی رضا‌قلی در مؤسسه دین و اقتصاد در باره قانون و توسعه: قانون خواهی؛ تلاش برای غلبه بر معضل توسعه نایافتگی

گروه زندگی: مؤسسه دین و اقتصاد در ادامه نشست‌های علمی خود در روز پنج‌شنبه گذشته با دعوت از استاد علی رضاقلی به بررسی نسبت قانون و توسعه پرداخت.

این نشست که به مناسبت نزدیکی به روز قانون برگزار شد، با ارائه یک مقدمه از سوی دکتر فرشاد مؤمنی آغاز شد و سپس با ارائه سخنرانی استاد علی رضاقلی ادامه یافت.

دکتر فرشاد مؤمنی در مقدمه خود پس ا زخوش‌امد گویی به حاضران از سابقه ۲۰۰ ساله توسعه‌خواهی در ایران سخن گفت و از استاد رضاقلی خواست تا به ارائه سخنرانی خود بپردازد

سپس استاد رضاقلی به ارائه سخنرانی خود در باره قانون و نسبت ان باتوسعه پرداخت. او در ابندای سخنان خویش به ارائه تعریف ریالانون از دیدگاه حقوقدانان و متشرعان پرداخت و افزود در میان اقتصاددانان اعنتا به قانون تا این زمان کم‌تر بوده است و به تازگی جند کتاب و تحقیق در ایران در این باره منتشر شده است. این استتاد و نویسنده ارجمند در ادامه به یک بررسی  تاریخی در باره قانون‌گرایی و روندهای قانون گریزی در ایران پرداخت.

روزنامه جهان اقتصاد گزارش کاملی از این نشست را در روزهای آینده برای استفاده خوانندگان خود منتشر خواهد کرد. اما در این زمان فایل صوتی این سخنرانی را در اختیار شما خوانندگان ارجمند قرار می‌دهیم و امیدوار هستیم مورد استفاده و بهره‌برداری شما قرار بگیرد.

بخش نخست:

بخش دوم:

بحش پایانی:

 

نظرات شما

×

Comments are closed.