سایه سنگین اتاق‌‌ها بر سر بخش خصوصی

بخش خصوصی به‌رغم همه تأکیدات قانون، مقام معظم رهبری، ادوار مجلس، رؤسای جمهور و بسیاری دیگر از مدیران ارشد کشور همچنان سهم اندکی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد.‏
طی چند سال اخیر شرایطی فراهم شده تا با افزایش قدرت و اعتبار نهادهای عالی بخش خصوصی، امکانی فراهم شود تا تصدی‌‌گری دولت در بخش اقتصاد کاهش باید.‏
در حالی که اهالی بخش غیردولتی اقتصاد امید داشتند با قدرت گرفتن اتاق‌های سه گانه یعنی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور احیاء شود، اما متاسفانه هنوز اتاق‌ها به قله اقتدار نرسیده مسیری متفاوت پیش گرفتند.‏
اتاق‌هایی که ساختاری کاملا مردمی دارند و قرار بود نماینده و صدای بلند بخش خصوصی باشند، گویا گرفتار جهشی ژنتیکی شده و خود به دولتی کوچک با دایره مداخله وسیع تبدیل شدند.‏
در حالیکه اتاق‌ها به عنوان مادر تشکل‌های زیر مجموعه، باید ساختاری کوچک و منعطف داشته باشند، متأسفانه در حال تبدیل شدن به امپراطوری فربه و ناکارآمد بروکراسی اداری هستند.‏
نهادهای که قرار بود سایه حمایت‌شان و حضور قدرتمندشان پشتوانه‌ای برای تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی باشد،‌ اما متأسفانه بار سنگینشان مانع گام برداشتن وسایه سنگینشان مخل رشد بخش خصوصی شده‌است.

نظرات شما