زندگی خصوصی بیش از همیشه درهم آمیخته

علیرضا ورچه-گروه فرهنگی

کتاب «هوش هیجانی» به تازگی در دفتر پژوهشهای فرهنگی به چاپ رسیده است.

این کتاب به نویسندگی دکتر پرویز احمدی و ناهید علم زاده تالیف شده است که در زیر مختصری از آن را برای مخاطبان شرح خواهیم داد.

در پیشگفتار این کتاب آمده است که :

«امروزه هوش هیجانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.چگونه می توان برای دستیابی به موفقیت فردی و سازمانی، روابط خوب و هوشمندانه ای را با دیگران تنظیم کرد؟

چگونه می توان این سرمایه اجتماعی را در خود و در ارتباط اجتماعی روزمره تقویت و از آن بهره برداری کرد؟

جهان در حال ورود به مرحله جدیدی از توسعه انسانی و اجتماعی است. جامعه شبکه ای، شبکه های درون سازمانی و انعطاف پذیر، پیوسته در حال تکوین هستند و در برون سازی روابط پیچیده میان شرکا و ….جایگزین روابط سنتی وظیفه ای و غیر قابل انعطاف می شوند.

استخدام دائمی و کار برای یک موسسه پایان یافته و سازمان های آزاد با ارتباطات متقابل گسترش یافته و کارراهه های سازمانی ثابت و سنتی جای خود را به کارراهه های فردی و منعطف داده اند.

زندگی کاری و زندگی خصوصی بیش از همیشه درهم آمیخته و در این راستا مهارت های هوش هیجانی یا عاطفی بیش تر مد نظر قرار گرفته است. به خصوص در خاورمیانه و در میهن اسلامی ما توجه به این امر، حائز اهمیت ویژه ای است، چرا که مردم این منطقه در برقراری ارتباط بده و بستان گیان از توجه به زمینه های فکریف احساسی، موقعیتی و ویژگی های شخصی خود و دیگران، غافل می مانند و تنها به رفتار، آنها را ملاک قرار می دهند و حاضر نیستند که زیر ساخت های علی رفتار را واکاوی کنند. هوش هیجانی در برقراری ارتباط و حتی گفتمان ها و بهره مندی از اهرم های اجتماعی نقش اساسی دارد. واقعیت تلخ این است که ما به ارتباطات خود با دیگران و بالعکس خیلی فکر نمی کنیم، صحیح و جمعی فکر نمی کنیم و این روند به آنجا ختم می شود که مسائل خود و دیگران را درست تشخیص نمی دهیم و این جریان پیوسته بر گفتمان، ارتباطات و و قضاوت های ما تاثیر گذار است و مانع دستیابی ما به شناخت از خود و از دیگران و شناخت جمعی، تعاریف جمعی و راه حل های جمعی می شود.

امید است بتوانیم اندیشه و شخصیت خود را اصلاح کنیم تا در ارتباطات فردی و اجتماعی ما نیز تحولی صورت پذیرد.»

این کتاب در فصل پنج نوشته شده که هر فصل به ترتیب زیر است:

فصل اول با عنوان هوش، هیجان و ارتباط آنها بعد از مقدمه با سوال هوش چیست؟ فصل را آغاز می کند.

بعد از این پرسش هوش را تعریف می کند و انواع هوش از دیدگاه نظریه پردازان مختلف می پردازد. این فصل در ادامه به تیز هوشی هم سرک می کشد و آن را تعریف می کند.

در فصل دوم با عنوان شناخت هوش هیجانی مخاطب را به خواندن فرا می خواند و در این فصل خواننده با ساختار مغز، مقدمه ای بر هوش هیجانی، تاریخچه هوش هیجانی اشنا می شود و به این پرسش که هوش هیجانی چیست در فصل دوم پاسخ داده می شود.

فصل سوم با تیتر آموزش،بهبود و تقویت هوش هیجانی آغاز می شود و در زیر مجموعه خود بهبود و تقویت هوش هیجانی، اندازه گیری و سنجش هوش هیجانی و روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هیجانی را برای مخاطبان توضیح می دهد.

فصل بعد با عنوان هوش هیجانی است که در این فصل نسبتا طولانی چندین بحث مطرح می شود که در این جا عنوان تعداد محدودی از آنها را برای مخاطبان آورده ایم.

این فصل به هوش هیجانی در کار از نظر گلمن و عملکرد اثر بخش آن می پردازد  و در ادامه ویژگی رهبر با هوش هیجانی بالا را تعریف می کند.در این فصل به موضوع مهم تفاوت رهبر و مدیر پرداخته است.

در فصل پنجم که فصل آخر هست، هوش هیجانی و زندگی روزمره تیتر اصلی آن شده است.

در این فصل رابطه هوش هیجانی و شخصیت و جنسیت و سن و سلامت و اضطراب برای خوانندگان این کتاب شرح داده می شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.