رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی در گفتگو با جهان‌اقتصاد تشریح‌کرد:مهیا نشدن شرایط برای استفاده از فرصت طلایی صنعت گردشکری

مهناز اسماعیلی

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی درباره وضعیت گردشگری ایران پس از برجام گفت: مقدمات توسعه گردشگری در فضای بین‌المللی برای کشور ایران فراهم شده و از طرفی تمایل کشورهای مختلف برای حضور در ایران به عنوان گردشگری و همچنین سرمایه‌گذاری در این صنعت به مراتب بیشتر شده‌است.

محسن مهرعلیزاده، در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه جهان اقتصاد، از وضعیت پیش آمده پس از برجام در حوزه گردشگری به عنوان «فرصت طلایی» یاد کرد و خاطرنشان کرد: با این حال، هنوز سازماندهی و قابلیت‌های شرکتی برای جذب سرمایه گذار در کشور فراهم نشده است.

وی یادآورشد: دولت باید سازوکارهای مالی و بانکی و تجربیات انسجام شرکتی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در زمینه توسعه گردشگری و جذب گردشگر را فراهم کند؛ در غیر این صورت اگر این موقعیت طلایی را از دست بدهیم، دیگر احتمال پیش آمدن چنین فرصتی کم خواهد بود.

مهرعلیزاده در پاسخ به اینکه آیا تحولات اخیر ترکیه در بحث گردشگری ایران تاثیرگذار بوده است یا خیر؟ اظهار کرد: بله؛ این تحولات می تواند افزون بر آنچه در برجام اتفاق افتاد، مشوق حضور گردشگران در ایران باشد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی با بیان اینکه گردشگران چینی علاقه زیادی برای حضور در ایران دارند، توضیح داد: به رغم تفاوت فرهنگی و تجربه زیسته گردشگران چینی با ایرانیان، آنها حتی در سفر به ایران، امکاناتی برای اسکان خود فراهم می کنند.

وی افزود: حال اگر امکانات گردشگری ما در قالب هتل، مکان های گردشگری و مسیر برای جذب گردشگر ضعفی دارد، این ضعف به تشکل های خصوصی گردشگری برنمی گردد بلکه به مکانیزم هایی مربوط می شود که دولت برای این کار باید فراهم کند.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.