رونمایی از مدل جدید تامین مالی بافتهای فرسوده

تولید مسکن درمقیاس بالا و واگذاری به توسعه گر در جهت تهاتر با ساکنان

گروه تولید-همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از یک مدل جدید تامین مالی به منظور احیای بافتهای فرسوده رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اخیرا رئیس جمهوری با تاکید و حمایت از برنامه بازآفرینی شهری اظهار داشته است: بهسازی ونوسازی شهری هم چهره شهرها را دگرگون می کند وهم اقتصاد وفعالیتهای شهری را ارتقاء می دهد و ازفعالیت بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای موفقیت در احیای بافتهای فرسوده یاد کرد.

دراین زمینه علاء الدین ختایی – مدیرعامل شرکت بازارتهاتری ایرانیان مجری و ایده پرداز بازار تهاتری – درحاشیه نمایشگاه  بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری درجمع خبرنگاران ضمن تاکید براینکه کلید احیای بافتهای فرسوده حضورفعال بخش خصوصی است گفت: همچنان که رییس جمهوری تاکید کرده اند حضور موثرومتمرکز بخش خصوصی نقش بسیار اساسی درجهت تسریع در روند بهسازی بافتهای فرسوده دارد وبنابراین دولت باید راهکارهای لازم را برای استفاده از پتانسیل این بخش مهیا کند.

وی با تاکید براینکه تغییرمدیریتی درسطوح مختلف وزارت راه وشهرسازی زمینه  نسبتا مساعدی را برای فعالیت بهینه بخش خصوصی دربازآفرینی بافتهای فرسوده فراهم کرده است گفت: ازجمله مدلهایی که درتامین مالی بافتهای فرسوده نقش زیادی دارد ،استفاده ازروش تهاتراست.

ختایی با تاکید براینکه بازار تهاتر ایرانیان بر پایه یک مدل اقتصادی جدید بوده که از ابداعات این بازار است گفت: مکانیزم بهره گیری از روش تهاتری برمبنای احیای بافت فرسوده به روش محله محوری بوده به طوری که تولید در مقیاس بالایی صورت می گیرد وسپس این تولید به عنوان تنخواه گردان در دست توسعه گر قرار می گیرد که برای تخلیه هر بخش از محله بافت فرسوده آن واحدها را با ساکنان آن بخش تهاتر می کند .

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تاکید کرد: سپس پس از احداث بنای مشابه در بخش تخلیه شده ،تنخواه برای تهاتر دراختیاربخش ها و محلات بعدی در اختیار می گیرد وبه این شکل بافت های فرسوده براساس محله محوری، مرحله به مرحله با روش تهاتری امکان بازسازی پیدا می کنند و سرعت فعالیت ها نیز بستگی دارد چه مقدار توسعه گر با چه توانمندی جذب این فعالیت شود.

ختایی همچنین تاکید کرد: بازار تهاتر ایرانیان مبتکر طرحی نو در مناسبات و مبادلات تجاری بوده که با اجرای روش نوین تهاتری ، کلیه فعالیت های اقتصادی و معاملات بازرگانی و غیره از طریق گردش اعتبار بین اعضای خود تحقق یافته و دیگر نیاز به عبور از مجاری محدود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن را نخواهند داشت.

به گفته وی این طرح در نظام پرداخت و دریافت بسیاری از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مرتبط هم اکنون درسطح ۶۵۰ کارخانه و انبوه ساز و بخش های کشاورزی و شرکت های بازرگانی و خدماتی یاد شده و نیز اشخاص حقوقی و حقیقی عضو در سطح کشور پیاده سازی شده است.

وی درپایان همچنین از استقبال انجمن ها وتشکل های بخش خصوصی،شهرداری ها ونیزشرکتهای دولتی از این طرح خبرداد وگفت: خوشبختانه برگزاری این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای معرفی این روش  نوین به گروه های هدف بود و امیدواریم که با تشریک مساعی وفراهم شدن زیرساخت های لازم،بسترمناسبی برای استفاده ازاین روش جدید تامین مالی دراحیای بافتهای فرسوده فراهم شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.