روند کند حذف مقررات زائد از فضای کسب‌وکار

۲۰۸۵مجوز از سوی ۳۶ دستگاه و نهاد ثبت شده است

گروه تولید-گزارش هیات مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که از ۴۸ دستگاه و نهاد تنها مجوزهای ۵ دستگاه دولتی پالایش شده است.

ششمین گزارش هیأت ویژه مقررات‌زدایی نشان می‌دهد که تاکنون پرونده مجوزهای صادره از سوی ۳وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سازمان‌های محیط‌زیست و بورس بسته شده و هنوز هم بسیاری از وزارتخانه‌ها در صف انتظار برای تعیین تکلیف مجوزهای مزاحم قرار دارند.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در حال تکمیل بانک اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار است. این برآیند فعالیت هیأتی است که براساس قانون ۵سال پیش مجلس شکل گرفته و کار رسمی خود را از ابتدای دولت یازدهم آغاز کرده است.

گزارشی که نشان می‌دهد در فاز نخست اجرای قانون ۲۰۷۱مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده و در فاز دوم با استناد به مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزهای اندکی بیش از نصف مجوزهای احصا شده یعنی ۱۲۰۳مجوز کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته که در گام نخست قرار بود مجوزهای غیرضروری با رویکرد داوطلبانه حذف شوند.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی از وضعیت حذف مجوزهای کسب و کار در سال‌های۹۴ و ۹۵ در ۱۹دستگاه اجرایی خبر داده که اشاره‌ای به نوع همکاری ۴۸ دستگاه‌ اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر نشده است و مهم‌تر اینکه آخرین گزارش منتشر شده ناظر بر پایان خرداد۹۵ بوده است.

هنوز مشخص نیست چه میزان مجوز کسب‌و‌کار در ایران صادر می‌شود تا آنجا که بهمن‌ماه سال گذشته گزارش کارشناسی اتاق ایران نشان داد، تعداد ۲۰۸۵مجوز کسب‌وکار توسط ۳۶دستگاه و نهاد صادرکننده احصاشده و پس از گذشت بیش از ۳سال از عمر دولت یازدهم مجوز ۱۴دستگاه بررسی شده، ۵دستگاه نیز در دست بررسی است و هنوز ۸۶۸مجوز صادره از سوی ۱۷دستگاه و نهاد نیز مورد بررسی قرار نگرفته و تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید هیأت مقررات‌زدایی رسیده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.