روند فعاليت ها و اقدامات مناطق آزاد کشور شفاف سازي مي شود

روند فعاليت ها و اقدامات مناطق آزاد کشور،

در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد مبني بر ضرورت سلامت نظام اداري، مقابله با فساد و شفاف سازي ساختار سازمان هاي اين مناطق، در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت‎.‎
به گزارش جهان اقتصادي از روابط عمومي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در راستاي اصل شفاف سازي و به دستور دبير اين شورا کليه اقدامات و تعاملات تجاري و اقتصادي، فراخوان هاي مناقصات و مزايدات، واگذاري ها، انتخاب مجري براي اجراي رويدادها و نيز فعاليت هاي عمومي اين مناطق، بر روي پرتال اين دبيرخانه(بخش شفاف سازي)به نشاني‎ freezones.ir ‎در دسترس عموم قرار مي گيرد‎.‎
براساس اين گزارش؛ تمام مناطق نيز موظف هستند تمام موارد فوق را به همراه اعلام نتايج در سايت هاي خود درج و در دسترس عموم قرار دهند‎.‎

نظرات شما

×

Comments are closed.