روحانی، گروگان اشتباهات خودخواسته

۱۳۹۷/۰۶/۱۲

در انتخابات سال ‏‎۹۲‎‏ مردم خسته از مشکلات بیشمار اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه و اشتباه دولتمردان سابق، با انتخاب دکتر روحانی، این پیام را به جهان مخابره کردند که فقط صلح، آرامش و در پی آن ثبات اقتصادی را خواستارند. ‏
روحانی که پایگاه اجتماعی خاص و چندان مطرحی نداشه و ندارد با شعار کشتیبان را سیاست دگر آمده است توانست حمایت اقشار مختلف ایرانیان را جلب و برمسند ریاست جمهوری تکیه زند. ‏
گرچه دولت اول روحانی در عرصه اقتصاد و مهم تر از همه برجام توانست منشاء اثرات خوبی در عرصه اقتصادی کشور باشد لیکن بی توجه به حمایت ‏‎۲۴‎‏ میلیونی ایرانیان در دوره دوم ریاست جمهوری خود، با تصمیمات اشتباه و گماردن افراد اشتباه تر!!! در تیم اقتصادی خود، مشکلات هولناکی را در کشور رقم زد. ‏
نکته جالب تر آنکه روحانی با پافشاری بر این تصمیمات اشتباه و گره زدن خود با همین افراد اشتباه، اقتصاد ایران را به ورطه وحشتناکی هدایت کرد. ‏
علیرغم اینکه بحران در تمامی ارکان زندگی مردم سایه افکنده است لیکن عملا هیچ حرکتی برای رفع این بحران از سوی دولت روحانی را شاهد نیستیم. ‏
واکنش شخص رییس جمهور و تیم ناکارآمد اقتصادی دولت نیز انفعال کامل بوده و نشانی برای برون رفت از مشکلات، دیده نمیشود. ‏
اصرار و پافشاری بیمورد بر تیم اقتصادی که از عوامل این بحران میباشد از سوی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان نیز درک نمیشود وای به حال مردم عادی. ‏
روحانی اگر گله ای از وضعیت اقتصادی فعلی داشته باشد (این گله از شخص ایشان اصلا پذیرفتنی نیست) می بایست بداند که هزینه این حمایت ها فقط و فقط به نام شخص وی نوشته می شود. ختم کلام آنکه روحانی گروگان تصمیمات اشتباه خود شده است و تنها راه برای رهایی، رها شدن از این اشتباهات است.‏

سیدرضا نوحی – کارشناس اقتصادی‏

نظرات شما

×

Comments are closed.