روابط ایران و روسیه از نوع استراتژیک است؟!

۱۳۹۷/۰۵/۱۵

روابط ایران و روسیه از نوع استراتژیک است؟!
علی اکبر فرازی/ کارشناس روابط بین الملل
ایران و روسیه به عنوان دو‌ کشور همسایه و دارای نفوذ منطقه ای و بین‌المللی دارای تاریخ روابط پر فراز و نشیبی در قرون اخیر بوده اند. ایران و روسیه ارتباط سیاسی مستحکمی دارند و روابط استراتژیک چندانی بین این دو همسایه وجود ندارد. تنها نقطه‌ای که بین ایران و روسیه روابط ویژه‌ای در طول چند دهه گذشته برقرار شد؛ همکاری و همیاری دو کشور در مبارزه با داعش بود که تاریخ جدیدی از روابط را بین ایران و روسیه به وجود آورد. بعد از پایان عمر داعش در سوریه روس‌ها در حضور نظامی ایران در سوریه چندان با ایران همکاری نکرده اما اخیرا به نظر میرسد روابط جدید وتاریخ جدیدی از روابط ایران و روسیه در حال رقم خوردن است. جهان درحال گذار به مرحله جدیدی است. دنیا از جهان دو قطبی خارج شده و جهان تک قطبی را پشت سرگذاشته و اکنون وارد جهان چند قطبی شده است. دراین میان ایران دنباله روی هیچ قطبی نخواهد بود و خود به عنوان کشوری تاثیر گذاردر تلاش است. از دوران گذشته تا اکنون بر روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با همسایگان به خصوص روسیه تاکید شده است. روسیه امروز در جهان نقش زیادی را هم در ارتباط با کشورهای قدرتمند بازی می کند اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چه مرحله ای است آیا به همکاری استراتژیک منتهی می شود به عملکرد و صداقت طرفین بستگی دارد. اگر منافع دو طرف در این روابطه تامین شود می‌توان رابطه بلند مدت استراتژیکی بین ایران و روسیه را متصور شد. واقعیت آن است که همه کشورهای مستقل چه کشورهای صاحب نفوذ و چه کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای اروپایی با در قدرت قرار گرفتن ترامپ و رفتارهای غیر قابل پیش بینی آمریکا در حال متضرر شدن هستند. در نتیجه طبیعی است که سایر بلوک های قدرت در برابر ترامپ همکاری های نزدیکی داشته باشند. نباید به صرف اینکه می‌خواهیم با روسیه روابط استراتژیک داشته باشیم انتظار داشت که روسیه برای ارتباط با ایران رابطه خود را با سایر کشورها کاهش دهد. هنر دیپلماسی این است که در چنین وضعیتی بهترین راه را برای تعمیق مناسبات پیدا کرد. در نتیجه ایران باید راه هایی دیپلماتیکی برای گسترش روابط خود با روسیه انتخاب کند. روسیه به صرف داشتن روابط استراتژیک با ایران رابطه خود را با سایر کشورها برهم نخواهد زد.

نظرات شما

×

Comments are closed.