رصد صندوقهای سرمایه گذاری در ۱۲۰ ثانیه

رشد بازار سرمایه عاملی برای رشد ۲٫۲ درصدی صندوق های سرمایه گذاری شد که در بین صنایع مختلف، سود آورترین صنعت در دستان محصولات کاغذی با رشد ۲۶٫۷ درصد افتاد.

نظرات شما

×

Comments are closed.