رصد خشکسالی در کشور با ماهواره

معاون سازمان فضایی ایران با اشاره به پایش وضعیت خشکسالی کشور بر مبنای تصاویر ماهواره ای گفت: طی ۱۷ سال گذشته شرایط نسبتاً نرمالی از نظر خشکسالی در کشور وجود داشته است.علی صادقی نائینی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه پایش خشکسالی یک روند بلند مدت است که تصاویر قابل دریافتی از ماهواره در موقعیت های مختلف جغرافیایی را ممکن می کند، گفت: حتی اگر هوا ابری باشد و یا مشکلات جوی داشته باشیم هم امکان پایش خشکسالی از طریق تصاویر ماهواره ای ممکن است.وی افزود: خشکسالی از نظر پوشش گیاهی و یا وجود آب در منطقه در بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس هم اکنون اطلاعات ماهواره ای از وضعیت خشکسالی در کشور را به صورت ماهانه می توانیم اعلام کنیم. به این معنی که داده های ماهواره ای به ما می گویند که هر استان ماهانه چه وضعیتی از نظر خشکسالی دارد.معاون سازمان فضایی ایران با اشاره به آخرین گزارش دریافتی از اطلاعات ماهواره ای که مربوط به پایان خرداد است، گفت: بر مبنای این داده ها، وضعیت خشکسالی کشور را در ۱۷ سال گذشته مورد بررسی قرار داده ایم. بر این اساس مشخص شد هر استان در مقایسه با خرداد سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ چه وضعیتی داشته است.صادقی نائینی اضافه کرد: بر مبنای این اطلاعات ماهواره ای، استان فارس وضعیت خوبی ندارد و نسبت به این بازه زمانی (۱۷ سال گذشته) خشکسالی شدیدتری را شاهد بوده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.