راه‌های گسترش فعالیت‌های اکتشاف به منظور تقویت پشتوانه تولید و توسعه منابع نفت و گاز

اکتشاف به عنوان یکی از محورهای صنعت نفت و گاز، اهمتی زیادی در توسعه این صنایع دارد و از این رو در برنامه‌های توسعه‌ای بخش صنعت نفت کشور توجه ویژه‌ای به مبحث شده است.‏

 

نظرات شما

×

Comments are closed.