رئیس کل بانک مرکزی: مردم نگران نباشند ‏ ایران به لیست سیاه ‏FATF‏ بازگشت‌‏

پس از ماه‌ها چالش داخلی و خارجی بر سر پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در داخل کشور موافقان و مخالفانی داشت، در نهایت به دلیل عدم پذیرش تمامی مواد تعیین شده‌ از سوی کشورمان، کار گروه ویژه اقدام مالی یا همان (‏FATF‏)، ایران در لیست سیاه خود قرار داد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، کار گروه ویژه اقدام مالی (‏FATF‏) ایران را در کنار کره شمالی،‌ به دلیل خودداری از پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بار دیگر در لیست سیاه قرار داد. ‏
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (‏FATF‏) می‌گوید با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می‌کند به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند.‏
***واکنش همتی به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه ‏FATF
درحالی که کارگروه ویژه اقدام مالی (‏FATF‏) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.‏
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر که دیده‌بان کارگروه ویژه مالی اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است، در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خودرا درقالب مخالفت باتوصیه کارشناسان مجموعه ‏FATF‏ در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.‏
وی افزود: این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است. گاه بصورت بهانه جویی های غیر فنی درجریان مجمع ‏FATF‏ توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش وگاه نیز بصورت تلاش برای اخلال در گزارشهای کارشناسی.‏
همتی در ادامه گفت: درحالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. مردم عزیزمان خوب میدانند که در این دوران سخت تحریمهای ظالمانه وفشارحداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب ‏FATF‏ برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی ازسنگ اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، مسیرخود را در جهت بر آورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد.‏
وی در پایان تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.‏

نظرات شما