رئیس مرکز آمار اعلام کرد؛ آغاز اجرای طرح آمارگیری نیروی کار، از ١۵ اردیبهشت

 گروه توسعه

رئیس مرکز آمار ایران گفت: عملیات میدانی طرح آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩٧،‌ا ز ١۵ اردیبهشت ماه شروع و به مدت دو هفته ادامه خواهد یافت.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، امید علی پارسا در سمینار آموزشی – توجیهی اجرای طرح آمارگیری نیروی کار، نحوه محاسبه نرخ  بیکاری و به ویژه احتساب یک  ساعت کار در برآورد نرخ اشتغال را ، یکی از سوالات مهم کاربران و جامعه از مرکز آمار ذکر کرد و گفت:‌ با توجه به اهمیت این موضوع، نشست تخصصی کالبد شکافی آمارهای نیروی کار با حضور اساتید و کارشناسان نیروی کار و رسانه‌ها برگزار شد و همچنین در جهت هر چه فنی تر شدن این طرح از مشاوره های دکتر مهران مدیر بخش آمار سازمان بین المللی کار(ILO ) نیز استفاده شده است.

رئیس مرکز آمار ایران، طرح نیروی کار را یکی از قویترین طرح های مرکز آمار ایران از نظر فنی و علمی ذکر کرد و افزود:GDP ،‌تورم، ضریب جینی و نرح اشتغال و بیکاری، ۴ شاخص مهم اقتصادی برای مقایسه کشورها با یکدیگر از نظر اقتصادی  هستند و بر اساس قوانین سازمان های بین المللی، مراکز آماری در تمام دنیا باید بتوانند در آینده ، آمار اشتغال خود را به تفکیک گروه‌های مختلف سنی،جنسیت و گروه های ‌قومی  و … تولید کنند.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه جدید دولت،‌گفت: ‌بر اساس مصوبه دولت کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا ریز داده‌های خود را بدون ما به ازا در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند و مرکز آمار ایران نیز بر این اساس، عملکرد دستگاه ها  را به دولت ارائه می‌کند.

در این سمینار همچنین علی‌اکبر محزون مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری های مرکز آمار ایران گفت: در حال حاضر در کنار نرخ بیکاری و اشتغال، ‌سهم اشتغال ناقص  به عنوان یک شاخص اقتصادی مهم نیز  اعلام می شود.

***هر ساعت کار، ٢٧ هزار و ٨۵٠ تومان در ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی سهم دارد

وی در ادامه در رابطه با اهمیت یک ساعت کار در تعریف اشتغال،‌گفت:‌ در سال ١٣٩۵ هر یک ساعت کار به میزان ٢٨ هزار تومان در تولید ناخالص ملی( GDP ) و ٢٧  هزار و ٨۵٠ تومان در ارزش افزوده  فعالیت های اقتصادی کل کشور  سهم داشته و نمی‌توان از نقش آن نیز در اقتصاد صرف نظر کرد.

مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری های مرکز آمار تاکید کرد: آمارهای اشتغال به تفکیک گروهای سنی، جنسیت فعالیت‌های مختلف اقتصادی، ‌ذائقه و علایق اشتغال و کاری گروه‌های سنی، علت تمایل به ساعات کار بیشتر، علل جست و جوی شغل و شغل دوم ، ‌همه در پرسشنامه طرح نیروی کار قیدشده و اطلاعات آن‌ها جمع آوری می‌شود که این اطلاعات، هم در سیاستگذاری و هم در تحلیل داده ها نقش بسزایی دارند.

بر اساس قوانین سازمان های آماری بین‌المللی، مراکز آماری در تمام دنیا باید بتوانند در آینده، آمار اشتغال خود را به تفکیک گروه‌های مختلف سنی، ‌قومی  و جنسیت تولید کنند.

عملیات میدانی طرح  آمارگیری نیروی کار سال  ١٣٩٧،‌ا ز ١۵ اردیبهشت ماه  شروع و به مدت دو هفته ادامه خواهد یافت. از آنجایی که هدف این طرح محاسبه شاخص­های نیروی­ کار و همچنین تغییرات فصلی و سالانه آن‌ها است، بنابراین، ماموران آمارگیر این طرح در ماه میانی فصول‌ بعدی نیز به خانوارها مراجعه می­‌کنند.

هدف از اجرای این طرح برآورد شاخص‌های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، نقاط روستایی و تغییرات سالانه در استان ها است.

نظرات شما

×

Comments are closed.