رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده: در ازای افزایش قیمت، نان سبک‌تر به مصرف کننده داده می‌شود

۱۳۹۶/۰۹/۰۶

خبرگزاری ایلنا نوشت: مسیح انصاری رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده، در خصوص افزایش قیمت نان اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد خانوارها ما مخالف افزایش قیمت ها به خصوص در کالاهای اساسی هستیم. نان، شیر، برنج و روغن جز کالاهای اساس هستند. متاسفانه اطلاع رسانی هم به درستی انجام نشده است، در بند”ه” ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می گوید اطلاع رسانی باید دقیق، شفاف و رشن باشد.

وی افزود: در صورتی که ما در این زمینه افزایش ۱۵ درصدی قیمت را نسبت به سال ۹۳ داریم اما در این جا واقعیت کاهش وزن چانه نسبت به سال ۹۳ را اعلام نکردند و بررسی های انجمن نشان می دهد که وزن خمیر در هر نان در سال ۹۳ کاهش پیدا کرده است و این موضوع که وزن چانه را ثابت اعلام کرده اند صحت ندارد. اگر مبنای قیمت را سال ۹۳ قرار بدهیم طبیعتا مبنای تغییر وزن هم همان سال باید باشد و اینکه وزن را ثابت اعلام می کنند اگر این وزن ثبت شده است باید تغییر کرده باشد. بررسی ها نشان می دهد با افزایش قیمت ما کاهش وزن چانه را داشتیم.

انصاری در ادامه تصریح کرد: این مسئله اصلا قابل قبول نیست که نانوا ۱۵ درصد از وزن چانه کم کند و ۱۵ درصد به قیمت نان اضافه کند. بررسی های ما نشان می دهد که وزن چانه در نان بربری ۱۵ درصد، در نان تافتون ۲۳ درصد، در سنگک ۲۰ درصدو در لواش ۱۲/۵ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه قیمتی که در حال حاضر نان در شهر تهران تهیه می شود بیش از قیمت اعلام شده توسط ستاد تنظیم بازار است. سنگک را ۹۲۰ اعلام کرده اند در صورتی که پیش از این هم کسی سنگک را کمتر از ۱۰۰۰ تومان خریداری نمی کرد و این مسئله را دبیر ستاد تنظیم بازار اعتراف کرده است که قیمت های واقعی در شهر بیش از نرخ تعیین شده است.

وی افزود: این اعتراف از سوی دبیر ستاد تنظیم بازار نشان می دهد که نظارتی برروی قیمت گذاری و یا کاهش وزن نان وجود ندارد وگرنه یک کالای ۵۵۰ تومانی چگونه می تواند ۱۰۰۰ تومان به فروش برسد؟ بر اساس رهنمود سازمان ملل در خصوص رعایت حقوق مصرف کننده، کالاهای اساسی را دولت ها برای خانوارها باید تامین کنند. اصل ۸ رهنمودهای سازمان ملل در خصوص نیازهای اساسی مصرف کنندگان توسط دولت است که یکی از این نیازهای اساسی، مواد خوراکی کلیدی از جمله نان است.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده تصریح کرد: نقد ما هم همین است و توجیهی ندارد. چرا قیمت نان به عنوانیک کالای اساسی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد خانوارها افزایش پیدا می کند؟ به خصوص که تلویحا اعلام می شود که درکیفیت تاثیری نخواهد داشت. رییس اتحادیه نانوایان سنتی در یک گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده که این افزایش تنها یک مسکن است و تاثیر آن برکیفیت را تایید نمی کند و این یعنی افزایش قیمت به معنای افزایشش کیفیت نیست. ضمن اینکه نسبت به قیمت های فعلی در حال حاضر مصرف کنندگان قیمت بیش از کالایی که دریافت می کنند را پرداخت می کنند.

وی افزود: در نانوایی های دولتی پز کمتر می توان سنگک ۸۵۰ تومانی پیدا کرد. در حال حاضر مصرف کنندگان از قیمت های فعلی بیشتر پول پرداخت می کنند و افزایش قیمت طبق مصوبه، قیمت های فعلی را که بیش از قیمت اعلام شده است را افزایش می دهد آن هم با این وضعیت اقتصاد خانواده ها، لذا انجمن حمایت از مصرف کننده مخالف افزایش قیمت ها است و خواستار بازگشت قیمت ها به میزان قبل هستیم.

انصاری در رابطه با نانوایی های آزاد پز و افزایش قیمت نان دراین نانوایی ها اظهار کرد: در حال حاضر آنها افزایشی نداشتند، البته نان فانتزی را که سابقا ۷۵۰ تومان خریداری می شد دو شب گذشته به مبلغ ۱۰۰۰ تومان خرید و فروش کرده اند. ضمن اینکه قیمت آرد برای نانوایان سنتی و صنعتی هنوز تغییری نکرده است و مصرف کنندگان این افزایش قیمت را بابت چه چیزی باید بپردازند؟ اصلا سنگک ۹۲۰ تومانی در کدام نانوایی وجود دارد؟ قالب نانوایی ها قیمت نان را بالاتر از قیمت مصوب می دهند و این امر با وجود اقتصاد خانوارها منصفانه نیست. وضعیت فعلی خانوارها کشش افزایش قیمت نان رابه عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک ندارد.

وی افزود: هنوز برای نان های آزاد کسی صحبتی نکرده است اما معلوم نیست به چه ترتیبی عمل خواهد شد. به جز نان، شیر و روغن هم به عنوان کالای اساسی محسوب می شوند و دولت وظیفه تامین آن را برعهده دارد.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده در پایان تاکید کرد: طبق اعلام ستاد تنظیم بازار افزایش ۱۵ درصد به قیمت نان بر اساس نرخ سال ۹۳ و کاهش ۱۵ درصد وزن چانه بر اساس وزن چانه در سال ۹۳ است که با این عمل در واقع ۳۰ درصد به قیمت نان اضافه شده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.