دیدار مدیرکل زندان های استان ایلام با مراجع قضایی دهلران

عبدالمجید کشوری با سبزواری رئیس دادگستری، نجومی دادستان و نادی بازپرس شهرستان دهلران دیدار کرد.
در این دیدار در خصوص راه اندازی و ساماندهی انجمن حمایت از زندانیان دهلران و همچنین استفاده حداکثری از بخشنامه عفو مقام معظم رهبری بحث و تبادل نظر شد. کشوری مدیرکل زندان های استان ایلام به فلسفه کاری انجمن حمایت از زندانیان اشاره کرد و لزوم ساماندهی و فعالیت گسترده آن را در سطح شهرستان ها تشریح کرد.


کشوری به توسعه حمایت ها و فرهنگ سازی با هدف جذب خیرین و تغییر نگرش جامعه نسبت به زندانی و خانواده آنها، تأکید داشت. ایشان در ادامه تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی خانواده های زندانیان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست ضمن آشنا کردن آنها با آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن، همواره مورد حمایت های معنوی و مادی قرار گیرند.
مراجع قضایی شهرستان دهلران نیز در ادامه آمادگی خود را برای تعامل و همکاری مطلوب با هدف ساماندهی و توسعه فعالیت های انجمن حمایت از زندانیان، بررسی مشکلات قضایی زندانیان و حمایت از خانواده های آنان اعلام داشتند و عنوان نمودند: در اجرای بخشنامه عفو مقام معظم رهبری سعی شد با استفاده حداکثری از آن، تعداد زیادی از زندانیان شهرستان دهلران مشمول این طرح گردند.

نظرات شما

×

Comments are closed.