دژپسند؛ معمار راهبردی اقتصاد

دکتر حسین محمودی اصل،  کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی

حساسیت و اهمیت وزارت اقتصاد در ساماندهی شرایط اقتصادی کشور به قدری با اهمیت است که با دقت نظر بسیار ۱۷ گزینه استخراج و بررسی شد و در نهایت دکتر روحانی دکتر دژپسند را بخاطر دانش ، سوابق و کارامدی  برای وزارت اقتصاد معرفی کردند . این استاد صاحب نام اقتصاد ازابعاد مختلف، مشکلات و معظلات اقتصاد کشور را می شناسد . از سوی دیگر سوابق مختلف و چندین ساله در حوزه تدوین برنامه های پنج ساله ، برنامه بودجه سالانه و… دژپسند را یک معمار وتدوینگر برنامه های راهبردی کرده است . اشراف کامل بهنگام وبروز به مسائل ،معمارگری برنامه بهمراه تجربه  و مهارت مدیریتی این استاد ، نوید بخش ایجاد ثبات و پویایی در اقتصاد خواهد بود . دکتر دژپسند کلکسیونی از توانمندی های لازم برای عبور از مشکلات فعلی و شرایط تحریمی را در کارنامه خود دارد و این علاوه بر سوابق در برنامه ارائه شده از سوی ایشان نیز متبلور است . مروری بر برنامه نشان می دهد رویکرد مورد استفاده و نگاه راهبردی ،ریشه نابسامانی ها را نشانه رفته و با برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ،ثبات را و درادامه اصلاح ساختارهای اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد . هماهنگی در رویکرد سیاستهای اقتصادی ، تصمیم گیری سیاست های اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصادی به درستی بعنوان یک اصل در حصول موفقیت لحاظ شده است و نگرانی از عدم انسجام بین بخشی را در دولت ازبین می برد . بخشی از تلاطمات در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها ناشی از عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها بود و این مهم از اعتبار دولت می کاهد توجه به انسجام دراجرای سیاست ها بسیار هوشمندانه است .

برنامه ایشان از ۶ محور تشکیل شده است که در هر محور نیز اقدامات راهبردی پیش بینی شده است .اولین محور برنامه ، گذر از تلاطمهای ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی است . که اقدامات راهبردی چون حمایت از تولید با رویکرد رویکرد صادرات محورو هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد ، فعال نمودن ظرفیت بلاستفاده ،ایجاد تسهیلات مالیاتی،بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی کشوردرآن لحاظ شده است.شاید توجه به تحریم ومخاطرات اقتصادی نشان از الویت بندی درست چالش ها و مشکلات اقتصاد کشور است.مشارکت و تسریع در ساماندهی نظام بانکی ،افزایش توان تسهیلات دهی ،اهرمی کردن نقدینگی در راهبردهایی تحت سرفصل تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری هستند و به اهمیت توجه بر اصلاح نظام بانکی و تامین مالی تولید دلالت دارد .بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تولید ملی مهمترین ضرورت پویایی بخش خصوصی است .بررسی تجربه چین و شوروی سابق ،بر الویت بهبود فضای کسب و کار بر خصوصی سازی تاکید می کند چرا که خصوصی سازی در بستر نامناسب از فضای کسب و کار و شرایط غیر رقابتی موفقیتی در پی نخواهد داشت و در بهترین حالت همان خواهد شد که اینک به آن خصولتی سازی می گوییم .دژپسند در این خصوص راهبردهایی چون شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود کسب و کار ،سیاستگذاری در جهت عدم مداخله نهادهای سیاستگذار در تصمیم گیری های فعالان اقتصادی ،جلب مشارکت فعال تشکل های اقتصادی طراحی کرده است . جدیت ،سخت کوشی و انضباط نیز باعث شده است که انشالله ارتقا شفافیت ،انضباط مالی و اداری را در اتاق شیشه ای ایشان به تماشا بنشینیم .

یکی از بزرگترین مشکلات در پویایی اقتصاد و وجود موانع مختلف و شکل گیری پدیده هایی مثل قاچاق ، عدم تکمیل  سامانه های منسجم تجارت و عدم هماهنگی بین نهادی است از این رو در برنامه اعلامی اقتصاد هوشمند و توسعه زیر ساخت ها مورد توجه قرار گرفته است . سامانه جامع مالیات الکترونیکی ،سامانه خزانه داری الکترونیکی ،گمرک نوین و … می توانند هوشمندانه ضمن افزایش درامدها و سرعت انجام امور ، هزینه ها را نیز کاهش دهند .توانمند سازی نظام سیاست گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری شاید سخت تریت کار وزمانبرترین آنها باشد . ساختارشکنی به قصد اصلاح همیشه مقاومت هایی دارد .از سویی جدایی از اقتصاد نفتی همانگونه که در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است ، نیز بسیار حیاتی است و تعامل ملی را می طلبد .در این راستا همکاری با دستگاههای اجرایی ،هم افزایی با مجلس و مشارکت در تنقیح قوانین بعنوان راهبرد می توانند به تحقق برنامه ها کمک کنند . گاه تداخلات و تزاحمات قانونی عرصه را بر سرعت عمل بدنه اجرایی تنگ می کند   ۱۰۵۰۰ قانون موجود در حالی که تنها حدود هزار قانون تنقیح شده است بر ضرورت کار می افزاید . رساندن اقتصاد کشور به سرمنزل مقصود که همانا ثبات و اصلاح ساختارهاست بسیار پیچیده و سخت است اما توانایی دکتر دژپسند و همراهی همکاران ایشان در وزارتخانه و تعامل همه قوا می تواند نوید بخش اقتصادی پویا و توانمند برای کشور باشد .امید است تعامل همگانی تحقق این امررا میسر سازد و مردمان نیک ایران اسلامی  با عملکرد بهینه مسئولین تلاشگر خود به زودی شاهد  ثبات ،رونق و توسعه و رفاه باشند .

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.