در نشست ارائه، نقد و بررسی کتاب اقتصاد نابرابری مطرح شد:تعییین نظام مالیات تصاعدی بردرآمد؛ بهترین روش برای رفع نابرابری

رویا ایلکا

بخش پنجم

نشست ارائه، نقد و بررسی کتاب اقتصاد نابرابری اثر توماس پیکتی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان،علی صباغی و محمدرضا فرهادی پور مترجمین کتاب برگزار شد.

در بخش چهارم گزارش این نشست خواندیم که فرهادی پور مترجم کتاب اقتصاد و نابرابری با بیان اینکه جنگ های جهانی روند افزایش نابرابری را متوقف کردند،گفت: پیکتی دومین عامل مهم در این زمینه را ضریب مالیات درآمدهای بالا می داند و معتقد است هرچقدر شما درآمد بیشتری کسب کنید ضریب مالیاتی نیز افرایش می یابد اما پس از ثبیت نابرابری بعدها این قوانین تقلیل می یابند .

 

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،فرهادی پور در ادامه این نشست گفت: باز ریشه تلطیف قوانین مالیاتی در همان نظریه منابع انسانی بوده که می گوید شما گر از فردی که درآمدش بالاست مالیات زیادی دریافت کنید انگیزه خودرا از دست می دهد اما پیکتی این نظریه را نقض می کند و می گوید به طور مثال اگر از رونالدو مالیات زیادی دریافت کنیم انگیزه های ورزشی رونالدو کم نمی شود.

وی ادامه داد: پیکتی معتقد است بهترین روش برای رفع نابرابری تعییین یک نظام مالیات تصاعدی بردرآمد است اما این مالیات اگر در چند کشور همسایه به طور همزمان انجام نشود سرمایه فرار می کند لذا پیشنهاد یک مالیات تصاعدی بین المللی را می دهد و می گوید جایی به اسم بهشت مالیاتی نباید وجود داشته باشد که افراد سرمایه خودرا به آنجا ببرند.

فرهادی پور ادامه داد: پیکتی بررسی می کند که آیا این نابرابری برای توسعه موثر است یا خیر؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند فساد مانند گریس های چرخ است که درنهایت توسعه را رقم می زند.

پیکتی در این کتاب اشاره می کند که نابرابری برای اقتصاد منجربه توسعه نیست و حتی می تواند به این پدیده آسیب بزند.

وی ادامه داد: پیکتی معتقد است هزینه های تحصیل در هیچ کجای درآمد خانوارها دیده نمی شود  لذا پیکتی بر نابرابری دستمزد تمرکز می کند.

فرهادی پور با اشاره به اینکه نظریه کارآمدی دستمزد می گوید هرچه دستمزد بیشتر باشد نیروی کار به شکل بهتری برای شما کار می کند به همین دلیل مدیران ارشد گرفتن دستمزد بالاتر را توجیه می کنند.

مترجم کتاب اقتصاد نابرابری با بیان اینکه نکته دیگری که پیکتی به آن می پردازد بحث اتحادیه ها است،گفت: و در این زمینه مثال می زند که فرض کنید که دولت تصمیم می گیرد حداقل دستمزد ۱ میلیون تومان باشد و دستمزد مدیران ارشد ۶ میلیون تومن اما اگر اتحادیه  باور داشته باند که این نسبت منجر به این می شود که افراد خوب کار نکنند باید وارد عمل شود.

فرهادی پور با بیان اینکه پیکتی می گوید اگر نابرابری وجود دارد باید به فکر باز توزیع درآمدو ثروت باشیم،تصریح کرد: در حالت کلی بازتوزیع درآمد به دوصورت مستقیم ومالی انجام می شود که باز توزیع مالی را دولت از طریق پرداخت یارانه و… انجام می دهد اما باز توزیع مستقیم این است که در همان بنگاه اقتصادی اقدامی انجام شود که درآمد افراد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: بعنوان مثال در ایران وقتی که نماینده های اتحادیه های کارگری وقتی که میخوان حداقل دستمزد را تعیین کنند که دولت در این کمیته سه جانبه که یکی از محل های ایجاد  نابرابری دستمزد است دولت باید بی طرف باشد.

ادامه دارد…

 

نظرات شما

×

Comments are closed.