در نشست ارائه، نقد و بررسی کتاب اقتصاد نابرابری بررسی شد؛نقش دستمزد خانوارها در ایجاد نابرابری

رویا ایلکا

بخش سوم

نشست ارائه، نقد و بررسی کتاب اقتصاد نابرابری اثر توماس پیکتی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان،علی صباغی و محمدرضا فرهادی پور مترجمین کتاب برگزار شد.

در بخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان گفت: مومنی ضمن برشمردن ویژگی‌های صنایع رانتی گفت: به‌ شدت سرمایه‌بر؛ آب‌بر؛ آلاینده و ناتوان از ایجاد اشتغال، چهار ویژگی عمده صنایع بحران‌ساز و رانتی کشور است.

مومنی با بیان اینکه این صنایع رانتی حدود یک‌هشتم قیمت بین‌المللی گاز را پرداخت می‌کنند،گفت: این طرز قاعده گذاری که مردم و تولید کنندگان از طریق دستکاری قیمت حامل‌های انرژی تنبیه شوند و به این صنایع بحران ساز در این ابعاد رانت تعلق بگیرد، می تواند برای شما رمزگشایی کند که چرا علی رغم همه این ماجراهایی که در ایران وجود دارد، هنوز هم در مناطقی که بحران کم آبی و آلودگی دارند، واحدهای جدید پتروشیمی فولاد راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، درادامه این نشست محمدرضا فرهادی پور کتاب مترجم  کتاب اقتصاد نابرابری با بیان اینکه پیکتی در این کتاب سوال می کند که منشا نابرابری دستمزد و سرمایه چیست و چرا این موضوع اهمیت دارد؟ گفت:پیکتی برای جواب به این سوال یک آمار جالبی ارائه می کند.

وی با بیان اینکه دستمزد اصلی ترین منبع درآمد یک خانوار است، گفت: انقدر که آمار مربوط به دستمزد در دسترس است و در داده ها و گزارشات آماری قابل رویت و سنجش است درآمد ناشی از سرمایه قابل سنجش نیست و این مشکل در همه کشورهای دنیا وجود دارد.

فرهادی پور تصریح کرد: بعنوان مثال درآمد ناشی از ارث به راحتی قابل دسترس نیست لذا  برآوردهایی که اقتصاددان بزرگ انجام داده اند نشان می دهد که سرمایه جایگاه مهم تری در ثروت خانواده های ثروتمند دارد.

وی با بیان اینکه نابرابری دستمزد بسیار مهم است،گفت: زیرا منشا اصلی درآمد خانوار در این دوران دستمزد است و این نابرابری می تواند بسیار مهم باشد که وقتی این نابرابری را مقایسه کنیم با نابرابری ناشی از درآمد خاصل از سرمایه اهمیت آن بیشتر می شود و درواقع ثروتمندان هم دستمزد بیشتری دریافت می کنند هم از سرمایه خود هم درآمدی کسب می کند و لذا نابرابری بین ثروتمندان و فقرا گسترده می شود.

مترجم کتاب اقتصاد نابرابری،گفت: نمودار میانگین دستمزد به یورو در فرانسه نشان می دهد که دستمزد ماهانه در دهک اول جامعه که از فقرا محسوب می شوند ۸۹۰ یورو است اما در دهک آخر که ثروتمندان هستند این میزان به ۴هزارو ۳۰ یورو می رسد و درواقع میانگین دستمزد دهک آخر ۴٫۳ برابر دهک اول است.

وی با بیان اینکه در فرانسه ۸۹۰ یورو حداقل دستمزد است، گفت: در ایران این نسبت ۶ درصد است و درواقع فردی که به لحاظ دستمزد در دهک آخر قرار می گیرد درآمدش ۶ برابر دهک اول جامعه است.

وی با اشاره به اینکه در کشورهایی مثل دانمارک،نرزو،سوئد و هلند این نسبت به ۲ درصد می رسد، گفت: پس میزان نابرابری در این کشورها کمتر است اما در فرانسه،آمریکا و انگلیس نابرابری دستمزد ۴درصد است .

فرهادی پور خاطر نشان کرد: در سال ۱۸۷۰ کارگران یقه آبی ۹۶۰یورو و مدیران ارشد ۴۳۶۰ یورواما در سال ۱۹۹۴ کارگر ۷۳۰۰یورو اما مدیر ارشد ۲۰۸۰۰یورو که این نشان دهنده کاهش نسبت نابرابری در این دوران است اما سرعت رشد دستمزد مدیران ارشد بیشتر است.

وی با اشاره به نظریه سرمایه انسانی گفت: این نظریه می گوید به طور مثال در یک سازمان به کسی که نرم افزاری را تولید می کند ۵ برابر بیشتر از کسی که مشغول تمیز کردن میزها است حقوق تعلق می گیرد اما این نظریه می گوید ریشه نابرابری دستمزد در کاری است که این دو فرد انجام می دهند پس نابرابری وجود دارد و قابل توجیح است.

ادامه دارد…

نظرات شما

×

Comments are closed.